Almene boligområder — et laboratorium for overvågning og racisme.

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Af Solveig Munk, Formand for Teknisk Udvalg, Enhedslisten i Aarhus byråd den 30.11.2022

tobegrebet, der kun kan falde tilbage på den hadtalende selv. De ”fremmed” hadende politikere har afsløret sig selv. Det varer ikke længe, før G-ordet er lige så øjenåbnende som N-ordet allerede er. Nedenstående indlæg peger på hvordan ordene er gået forud for skadelige handlinger.

Den 1. december er G-dag.

Staten offentliggør her hvilke almene boligområder man har opført på forskelligartede ”Ghettolister”. Beboernes etnicitet ”ikke-vestlig” er hovedudslagsgiver til at blive opført på en G-liste. Registreringen har så vidtrækkende konsekvenser for beboerne, nemlig at de fratages selvbestemmelse over en række personlige forhold.

Forkerte definitioner skader borgerne

Hvert år 1. december udstiller Danmark sin brutale, stigmatiserende politik overfor lejerne i de almene boliger. En politik som opdeler, kategoriserer mennesker i 2 slags menneskehed. ”Vestlig” og ”Ikke vestlig”. En opdeling som har fået kritik for at være diskriminerende og racistisk fra en bred skare af eksperter i menneskerettigheder. Bl.a. fra FN. Opdelingsmaterialet leveres af Danmarks Statistik, der med kommunernes hjælp detaljeret overvåger befolkningen i almene boligområder, og som arbejder med en opdeling af menneskeheden, som stammer fra tiden, hvor man delte verden op i de ”udviklede” og de ”underudviklede” befolkninger og lande.

Først kommer racismen og demagogien

Opdelingen i ”vestlige” og ”ikkevestlige” mennesker falder herudover tydeligt sammen med en raceopdeling i ”hvide” og ”brune”, ”europæere” og ”ikke-europæere”. At et flertal af danske politikere er sunket så dybt, at almindelig anstændighed og respekt overfor andre mennesker opløses, viser at kapitalismen har nået et moralsk lavpunkt. Stigmatiseringen af og hetzen mod ”udsatte”, almene boligområder er en bevidst kynisk politik, hvor staten Danmark opretter ”indre kolonier” og hvor overvågning af store befolkningsgrupper bruges til at undergrave almindelige anerkendte borgerrettigheder i ly af racistisk demagogi.

Så følger administrationens undskyldninger for uduelig forvaltning

Særlige regler, registrering og overvågning er indført for at kontrollere borgerne i disse ”kolonier”. Der er etableret et usynligt hegn, som betyder, at dine borgerrettigheder er beskåret indenfor hegnet. Borgerne kan i ”kolonien” sættes ud af deres boliger uden at have forbrudt sig mod husorden, regler eller love. Dømmes de for en forbrydelse kan der udløses en dobbelt straf. Deres boliger og hjem kan nedrives, uanset om boligerne er nyrenoverede og i øvrigt er gode boliger.

Strukturel racisme og strukturel vold i praksis.

Menneskets etnicitet bliver til et fængsel! Myndighederne kan overvåge ”ikke-vestliges” bevægelser og man kan ikke selv få oplyst om man er registreret som ”vestlig” eller ”ikke-vestlig”. Aktindsigtsbegæring bliver afvist.

Et ekko fra fortidens forbrydelser

Det er en lejragtig konstruktion som ligger i forlængelse af de indhegninger og camps man har brugt mod de indfødte i europæernes voldelige kolonisering af verden. Pigtråden er usynlig i de kategoriserede ”udsatte” boligområder, men konsekvenserne er betydelige. Din bevægelses- og valgfrihed er reduceret. Du kan f.eks. ikke frit vælge skole og daginstitution til dine børn. Du kan måske ikke tillades at flytte ind i en boligafdeling hvor dine børn eller forældre bor og du kan ikke flytte rundt i den afdeling du bor i, hvis du bliver pensionist eller arbejdsløs, og dit boligbehov ændrer sig. Du kan ikke blive familiesammenført med din ægtefælle, når du bor i ”kolonien”. Det er kontrol- og overvågningsmetoder som anvendes her i landet for at sikre, at de ”fremmede” og de socialt dårligt stillede ikke bor for mange sammen, idet det ses som en trussel mod samfundet. ”Fremmede” som ikke har nogen fællesnævner. F.eks. er der i Gellerupparken over 80 forskellige nationaliteter. Grotesk at det meste, de har fælles, er at et stort flertal af de 80 er danske statsborgere.

No Go-områder:

  1. For at sikre spredning af de mange ”fremmede” og kontrol med at ”de” ikke bosætter sig samme sted, er kommuner og boligforeninger pålagt at sørge for, at retten til frit at kunne flytte ind hvor der er ledige boliger ud fra sin medlemsanciennitet, ophæves. ”Ghettolister” betyder altså at der er NO GO områder hvis du er indvandret / flygtet til landet eller er efterkommer af en indvandrer eller flygtning.
  2. Er du arbejdsløs, pensionist eller syg, kan du ej heller flytte som du vil, hverken i ”kolonierne” eller udenfor ”kolonierne”. Så er du ingrediens i laboratoriet for overvågning og racisme.
  3. Stat og kommunes diskrimination og overgreb er tydeligt vendt mod de fattigste, mod ”ikke- vestlige” borgere og mod arbejderklassen.

Den ”stramme” udlændingepolitik er statsracisme.

Afskaf Glisterne. Stop nedrivningerne. Stop statsracismen. Statsracismen bruger skydeskiver til at undergrave solidaritet, til overgreb og ”kolonialisering”. Mon befolkningen havde accepteret denne gryderet i laboratoriet uden ingrediensen fremmedhad? I Århus byråd, hvor jeg er medlem af byrådet for Enhedslisten må jeg med skam melde, at alle partier undtagen Enhedslisten støtter disse overgreb og lovbrud.

Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt.