Høringssvar på forslag til Bekendtgørelse for forlængelsesprøve for forkyndere