Høringssvar om ændringer i udlændingelovgivning hjemrejse mv.

j. nr. 2023-1050: udkast til forslag om lov om ændring af udlændingeloven,
hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre love