Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Mjølnerparken - a tough ghetto in Denmark

Skyggerapport til FN’s Universal Periodic Review (UPR) af Danmark og menneskerettighederne

SOS Racisme Danmark har sammen med otte andre ngo’er afleveret en skyggerapport om de værste af Danmarks krænkelser af menneskerettighederne

15.oktober modtog FN (OHCHR) denne skyggerapport fra:

SOS Racisme
Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR)
Almen Modstand
Demos
Kvinder i Dialog,
Muslimsk Ungdom i Danmark,
Retspolitisk Forening,
Global Aktion og
ENAR Denmark.

Rapporten er koncentreret om det mest racistiske ved dansk lovgivning:– “Ghetto”-lovgivningen– “Paradigmeskiftet”– Andre diskriminerende love

Klik her for at læse hele rapporten