… Og hun vedblev at tale grønlandsk

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Tak til Aki-Matilda Høegh-Dam for indlægget i Folketinget fredag den 12. maj.

Jeg håber at det bliver en hjørnesten i den erkendelses bygning, der får Folketinget og i øvrigt den danske befolknings dansksprogede majoritet til at kunne leve sammen med de danske statsborgere med grønlandske rødder. De bliver ofte groft diskrimineret her i landet, fordi majoritetsbefolkningen har undladt at sætte sig ind i den kultur og det sprog, som netop den minoritet af danske statsborgere vedkender sig som deres egen.

Der har været glædelige tegn i de senere år. Et af dem fik vi i 2021, da Niviaq Koneliussen fik Nordisk Råds litteraturpris for sin roman, Naasuliardarpi, Blomsterdalen.

Måske fik Folketinget en ny inspiration fredag den 12. maj? Mon lovgiverne snart vil sørge for at majoriteten af danske statsborgere får lejlighed til at lære grønlandsk?

Pludselig blev jeg hensat til min første tid i folkeskolen, hvor jeg lærte om Peter Hiort Lorenzen (1791-1845): Han blev skildret for os som en helt i halvtredserne, fordi han talte sit modersmål, dansk, ikke tysk. Det var ret kort tid efter befrielsen fra den tyske besættelse, og han fremstod selvfølgelig som et ideal for skolebørnene:

 Hiort Lorenzen blev valgt til Stænderforsamlingen i Sønderborg og den 11. november 1842 meddelte han at han ville tale dansk, ligesom han forlangte, at de danske taler skulle føres til protokols ved siden af de tyske. Det var dengang, og i 1950’erne lærte skolebørnene at Peter Hiort Lorenzen var en rollemodel, for han vedblev at tale dansk. Dengang opstod der rådvildhed, og det endte foreløbig med at kongen pegede på de deputeredes rettigheder til at bruge dansk. Deres taler skulle så oversættes til tysk i protokollerne. Den erfaring må kunne bruges.

Den 12. maj 2023 opstår nemlig den samme situation i Folketinget. Og den samme rådvildhed. Den samme udtrykte forargelse. Bare med omvendt fortegn.

Er det måske en god ide at lære grønlandsk? Er det en god idé at man i folkeskolen lærer noget om grønlandsk kultur? Det har indtil nu været skammeligt forsømt.

Befolkningen i Grønland, som faktisk er danske statsborgere, hører til de mest diskriminerede minoriteter her i landet. Det ville i hvert fald være velgørende, hvis Aki-Matilda Høegh-Dams initiativ ville åbne vores øjne for de muligheder der ligger i et ægte rigsfællesskab.