DEMONSTRATION 10. JUNI 2023: ASYL NU TIL STATSLØSE FLYGTNINGE

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Foran Christiansborg blev der i dag afholdt en demonstration for tre store flygtningefamilier i dag, herunder Azizi- og Abdullahifamilierne.

De er anerkendt af FN som flygtninge, men afvist af Danmark. Forældrene er oprindelig fra Iran, hvor de var politisk forfulgt af det islamiske styre, men flygtede i 1979 til Irak, og har siden boet dér i forskellige flygtningelejre.

Efter invasionen af Irak flygtede de fra Irak, nogle er kommet til Danmark, som har afvist dem, på trods af at de er statsløse og anerkendte FN-flygtninge; mens andre har fået asyl i lande med større respekt for Flygtningekonventionen og Statsløshedskonventionen: Sverige, Italien, Østrig, Tyskland, Holland, Canada, Irland, New Zealand og Norge.

Men i Danmark forbliver de i asyllejre og deportationslejre: Kærshovedgård, Avnstrup og Sjælsmark i årevis. Familierne har samarbejdet med de danske myndigheder, men både Iran som Irak har nægtet at modtage dem eller anerkende dem som statsborgere.

Det er endnu et eksempel på danske politikeres anti-flygtninge, anti-udlændinge sindelag, især over for dem, der kommer fra Afrika og Mellemøsten. Og på at dansk udlændingelovgivning ikke respekterer Flygtningekonventionen. Dette er ikke en værdig måde at behandle mennesker med behov for beskyttelse – lige meget hvilken stat de kommer fra, anerkendt eller ej.

Politikere og myndigheder respekterer heller ikke dansk lovgivning – eller vil af politiske grunde ikke bruge § 9 c, stk. 2, i udlændingeloven:

Stk. 2 Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis

1) udsendelse af udlændingen, jf. hjemrejselovens § 1, ikke har været mulig i mindst 18 måneder,

2) udlændingen har medvirket ved udsendelsesbestræbelserne i sammenhængende 18 måneder, og 3) udsendelse efter de foreliggende oplysninger for tiden må anses for udsigtsløs.

Politikerne har i årevis forsøgt at gøre livet så utåleligt som muligt – og presse alt liv, håb og meningsfuldhed ud af flygtningefamilierne. Demonstrationen i dag viste at det ikke er lykkedes!

Før valget – i den socialdemokratiske regeringsperiode fra 2019–2022 – lovede både den første og den anden – og nuværende – udlændingeminister, at der ville blive luget ud i de skøreste af paragrafferne, så udlændingelovgivningen ikke i sig selv hindrede udlændinge i Danmark i at bruge deres evner til gavn for dem selv og Danmark. Og Moderaterne har lovet det samme før valget!

Men de løfter har de ikke holdt, hverken dengang eller nu! De har været mere interesserede i at nedbryde folk psykisk og socialt på udrejsecentre for at få dem til at rejse ud. Også når det hverken lod sig gøre i forhold til menneskeretten, eller i forhold til tvangshjemsendelser, fordi ingen andre lande ville modtage dem. Vi har ikke engang set eksempler på udlugning af de skøreste regler eller praksisser på området!  

Alligevel bliver man af princip ved med at straffe statsløse flygtninge, som ikke kan sendes hjem, med opholds-og meldepligt på udrejsecentre, for at nedbryde dem eller få dem til at flygte fra Danmark, og ved hverken at give dem asyl eller statsborgerskab i Danmark. Det er uværdigt for politikerne og for Danmark.

FØJ!