Nedlæg de umenneskelige udrejsecentre

Flygtninge

MARIANNE OLSEN , REDAKTØR AF SOS RACISMES TIDSSKRIFT

VI HAR INTET at bruge udrejsecentrene til. De er skamstøtter over Danmarks behandling af de udlændinge, der er afviste asylansøgere, flygtninge, kriminelle og folk på tålt ophold.

Det er utåleligt, at politikere taler respektløst og uvidende om mennesker i det hele taget, men det har Inger Støjberg gjort, hun, der selv ikke ville holde sig inden for lovens rammer: Hun synes, at andre skal behandles så utåleligt som muligt – den nuværende regering har videreført Inger Støjbergs politik.

Vi har klaret os uden den form for brutalitet indtil 2016 og før det. Alligevel har vi også tidligere fået kritik for behandlingen af afviste asylansøgere, der ikke kunne sendes hjem – f.eks. af EU’s komité Libe, som kom til Danmark i 2008. Men Danmark har trods alt ikke opført sig helt så umenneskeligt over for flygtninge og asylansøgere, som vi gør i dag.

Alle politikere har tilsyneladende tiltro til asylmyndighederne, for eksempel Udlændingestyrelsen.

Hjemrejsestyrelsen har de glemt at nævne, men det kunne de lige så godt have gjort. Den tiltro er helt grundløs. Ingen kan have tillid til dem, for disse instanser gør, som der står i den inhumane lovgivning, og følger dens ånd og bogstav til punkt og prikke.

Det er vigtigt, at befolkningen ved, at Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM), Udlændingenævnet og Flygtningenævnet aftaler overordnede praksispapirer med hinanden, hvorefter det er svært at tro på uvildigheden. Desuden er de to nævn konstrueret sådan, at en ud af tre i hvert nævn skal være tjenestegørende i UIM. Man kan se meget mere herom i Anne Nielsens kronikserie, der er skrevet på netmagasinet Sameksistens om Somalia og Somalia-sager – en af dem handler om armslængdeprincippet.

DE RADIKALE , som denne skribent er et aktivt medlem af, var desværre selv med til tilblivelsen af paragraf 7,3 om midlertidig beskyttelse og et års karenstid indtil 2016, hvor den blev forlænget til tre år. Jeg vil opfordre til at vi tager ansvar for at få den afskaffet.

Og jeg håber, at partiet også vil forsøge at få paradigmeskiftet afskaffet med den ulykkelige midlertidighed og de voldsomme, uproportionelle straffe for at overtræde de nuværende pligter, der er stærkt præget af sadisme.

Jeg håber, at Radikale Venstre, vores ellers ordentlige parti, vil tage disse sager op i valgkampen!