Fransk besindelse

Frankrig har taget deres børn hjem fra de syriske lejre. Danske vælgere venter på at det samme skal ske med vores danske børn.

Det må være på sin plads netop i disse dage, hvor så mange danskere er taget til Paris i glæde over Jonas
Vingegaards flotte præstation, der blev fejret på Champs Élysées, at indse at sport og politik hører uløseligt sammen. Vi må forlange at Statsministeren, der fryder sig over sin landsmands dygtighed og soler sig i hansresultat, medtænker sit store ansvar ved at trække en lige linje til fransk handling i en situation, der ligner hendes egen.
Frankrig har taget deres børn hjem fra de syriske lejre
Tirsdag den femte juli blev det meddelt at Frankrig tager 35 børn og 16 mødre hjem fra de Syriske lejre,
hvor familiemedlemmer til mistænkte islamistiske ekstremister befinder sig.
I 2019 led Islamisk Stat nederlag i Syrien.
Ligesom i Danmark har Menneskerettighedsgrupper i Frankrig længe opfordret til at hjemtage ca. 200 børn fra de kurdisk-kontrollerede lejre i Syrien. De var enten bragt til lejrene af deres forældre eller født der under krigen. Ved meddelelsen den femte juli havde Frankrig allerede hjemtaget 126 børn siden 2016.
Politikerne har erklæret det danske retssystem krig med sine handlinger
Krigserklæringen over for det danske retssystem, at man ikke tør lade børnenes mødre komme for en dansk
domstol kan være slem nok. Værre var den hån mod retssamfundet at man administrativt tog mødrenes
danske statsborgerskab fra dem, så de blev frataget deres mulighed som retssubjekt i Danmark. Men det
værste er at vore danske børns helbred er så dårligt, at vi er ved at gøre os selv til et folk af drabsmænd og – kvinder.
Konflikten i Syrien har udviklet sig til en humanitær katastrofe

Lad os ikke vente med at gøre ligesom Frankrig, der ellers har været anset for at være stædig i sin tøven
med at tage franske børn hjem. Lad os NU få lettet den tunge samvittighed, der truer med at tage livsglæde fra andre danske statsborgere. Lad vores børn komme hjem, og lad retsstaten fungere efter hensigten!
Vi kan ikke glemme vores danske børn.