Etniske minoriteter fortsætter en lang dansk tradition

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Pia Justesen er menneskerettighedsjurist

De almene boliger er presset af den såkaldte ghettopakke, som betyder, at socialt udsatte boligområder enten skal rives ned eller sælges. På samme måde, som etniske danskere har gjort i generationer, organiserer minoriteter sig nu i kampen for at bevare de almene boliger.

“Vi fortsætter en gammel dansk indsats for at bevare den almene boligsektor.”

Sådan fortæller Fatma Tounsi i et foredrag i København den 10. september 2020 organiseret af SOS Racisme Danmark og Union.

Fatma Tounsi

Kampen for noget dansk

Tounsi er aktiv i bevægelsen Almen Modstand. Hun kæmper for at afskaffe de såkaldte ghettolove, som tvinger almene boligforeninger til at rive boliger ned og sælge til private. Almen Modstand arrangerer demonstrationer i hele landet og har hjulpet beboere i Mjølnerparken med at stævne Transport- og Boligministeriet for diskrimination. Senest har Almen Modstand fremsat et borgerforslag om ophævelse af de såkaldte ghettolove og ghettolister. Tounsi mener ikke, at indsatsen bliver anerkendt. Det bliver ikke set, at etniske minoriteter kæmper for at bevare noget af det mest danske, der findes – nemlig de almene boliger.

Et par dage senere understreger Tounsi i telefonen:

“Det er, som om folk glemmer, at oplevelsen af at blive smidt ud af sit hjem er universel. Det er stressende og angstprovokerende, uanset hvilken oprindelse du har. Du vil kæmpe imod på samme måde, som folk altid har gjort i Danmark.”

Myter om etniske minoriteter

Realiteten er imidlertid, at etniske minoriteter stadig betragtes som mennesker, der ikke tager danske traditioner til sig. Som fremmede. Forfatter og cand.polit. Hjarn v. Zernichow Borberg, der holdt foredrag sammen med Tounsi, forklarer, at knap en fjerdedel af danskere tror, at mere end 50% af etniske minoriteter i de såkaldte ghetto-områder er kriminelle.

“Det reelle tal er tre procent”, understreger han.

Borberg beskriver, hvordan antallet af etniske minoriteter i de såkaldte ghettoer er femdoblet siden 1985. I samme periode har kriminaliteten stort set været uændret.

“Kriminalitet har intet med etnicitet at gøre,” pointerer Borberg.

Borberg uddyber senere i et interview:

“Den største myte om etniske minoriteter er, at integrationen er slået fejl. Det er simpelthen ikke rigtigt! Det er unfair overfor det store flertal af etniske minoriteter, som klarer sig godt og bidrager til det danske samfund.”

At blive hørt

I sit foredrag kommer Tounsi også ind på etnicitet og danskhed. Hun refererer de udtalelser, som boligministeren fremsatte i Folketinget, da han blev stævnet af beboerne i Mjølnerparken. Ministeren mente, at det var udtryk for en amerikanisering af det danske retssystem sådan at anlægge en diskriminationssag.

Tounsi forklarer:

“Det handler om beboere, som gerne vil bevare deres hjem! Men det bliver gjort til noget fremmed. I realiteten er vores kamp en fortsættelse af en lang, rig, dansk tradition for kamp for lejerettigheder og almene boliger. Vi vil blot gerne blive hørt.”

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018