Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Etniske minoriteter fortsætter en lang dansk tradition

Pia Justesen er menneskerettighedsjurist

De almene boliger er presset af den såkaldte ghettopakke, som betyder, at socialt udsatte boligområder enten skal rives ned eller sælges. På samme måde, som etniske danskere har gjort i generationer, organiserer minoriteter sig nu i kampen for at bevare de almene boliger.

“Vi fortsætter en gammel dansk indsats for at bevare den almene boligsektor.”

Sådan fortæller Fatma Tounsi i et foredrag i København den 10. september 2020 organiseret af SOS Racisme Danmark og Union.

Fatma Tounsi

Kampen for noget dansk

Tounsi er aktiv i bevægelsen Almen Modstand. Hun kæmper for at afskaffe de såkaldte ghettolove, som tvinger almene boligforeninger til at rive boliger ned og sælge til private. Almen Modstand arrangerer demonstrationer i hele landet og har hjulpet beboere i Mjølnerparken med at stævne Transport- og Boligministeriet for diskrimination. Senest har Almen Modstand fremsat et borgerforslag om ophævelse af de såkaldte ghettolove og ghettolister. Tounsi mener ikke, at indsatsen bliver anerkendt. Det bliver ikke set, at etniske minoriteter kæmper for at bevare noget af det mest danske, der findes – nemlig de almene boliger.

Et par dage senere understreger Tounsi i telefonen:

“Det er, som om folk glemmer, at oplevelsen af at blive smidt ud af sit hjem er universel. Det er stressende og angstprovokerende, uanset hvilken oprindelse du har. Du vil kæmpe imod på samme måde, som folk altid har gjort i Danmark.”

Myter om etniske minoriteter

Realiteten er imidlertid, at etniske minoriteter stadig betragtes som mennesker, der ikke tager danske traditioner til sig. Som fremmede. Forfatter og cand.polit. Hjarn v. Zernichow Borberg, der holdt foredrag sammen med Tounsi, forklarer, at knap en fjerdedel af danskere tror, at mere end 50% af etniske minoriteter i de såkaldte ghetto-områder er kriminelle.

“Det reelle tal er tre procent”, understreger han.

Borberg beskriver, hvordan antallet af etniske minoriteter i de såkaldte ghettoer er femdoblet siden 1985. I samme periode har kriminaliteten stort set været uændret.

“Kriminalitet har intet med etnicitet at gøre,” pointerer Borberg.

Borberg uddyber senere i et interview:

“Den største myte om etniske minoriteter er, at integrationen er slået fejl. Det er simpelthen ikke rigtigt! Det er unfair overfor det store flertal af etniske minoriteter, som klarer sig godt og bidrager til det danske samfund.”

At blive hørt

I sit foredrag kommer Tounsi også ind på etnicitet og danskhed. Hun refererer de udtalelser, som boligministeren fremsatte i Folketinget, da han blev stævnet af beboerne i Mjølnerparken. Ministeren mente, at det var udtryk for en amerikanisering af det danske retssystem sådan at anlægge en diskriminationssag.

Tounsi forklarer:

“Det handler om beboere, som gerne vil bevare deres hjem! Men det bliver gjort til noget fremmed. I realiteten er vores kamp en fortsættelse af en lang, rig, dansk tradition for kamp for lejerettigheder og almene boliger. Vi vil blot gerne blive hørt.”