ELLEBÆK: “UEGNET TIL MENNESKER” og “SÅ UTÅLELIGT SOM MULIGT”


“… Der findes en offentlig institution i Danmark, hvor menneskerettighederne krænkes systematisk. Det konkluderede Europarådets Torturkomité (CPT) efter et besøg i Udlændingecenter Ellebæk i januar. Kernen af kritikken er, at Danmark frihedsberøver mennesker, som hverken er dømt eller mistænkt for kriminalitet i en fængselslignende institution. Forholdene i Ellebæk er tilmed beskrevet som værende blandt de værste i Europa og endda mere kummerlige end forholdene i de danske fængsler, komiteen besøgte.I rapporten blev Ellebæk erklæret uegnet for mennesker og indeholder desuden beretninger om faldefærdige og beskidte rum og selvmordstruede mennesker, der sættes nøgne og isoleret i observationsceller i dagevis.I regeringens svar til rapporten understreges det, at »formålet med en administrativ frihedsberøvelse er at motivere en udlænding til at samarbejde om deres administrative udvisning«, og at de »som en generel regel kan ende deres frihedsberøvelse ved at samarbejde med myndighederne«.Frihedsberøvelsen i Ellebæk, som skal være så »utålelig som mulig«, falder dermed ind under, hvad skiftende regeringer ynder at kalde »motivationsfremmende foranstaltninger«…”“… Fængselslignende forholdMange af de frihedsberøvede i Ellebæk er afviste asylansøgere, og de er overbeviste om, at de ingen fremtid har i det land, de danske myndigheder vil udvise dem til. Ofte er det stærkt traumatiserede mennesker: Nogle er ofre for tortur i deres hjemland, andre er traumatiserede efter år på flugt. Nogle lykkes det at tvangsudvise. Det gælder dem, der kommer fra lande, som Danmark har en udsendelsesaftale med, for eksempel Afghanistan.Andre lande har Danmark ingen aftaler med, og det eneste formål med fængslingen er her at presse den indsatte til at lade sig ’frivilligt’ hjemsende ved at gøre deres tilværelse i Danmark så utålelig som mulig. I de fleste tilfælde ved de indsatte ikke, hvor længe de skal være fængslet.Denne form for frihedsberøvelse kaldes for »motivationsfremmende fængsling«. Nogle kommer ud igen og får aldrig asyl i Danmark, men kan se frem til at ende deres dage på et andet dansk udrejsecenter, mens andre får medhold i deres sag og tilkendt asyl.Fælles for alle er imidlertid, at de ikke er i Ellebæk for at afsone en straf for en kriminel handling. Alligevel opfatter samtlige af dem, vi har talt med, Ellebæk som et fængsel, og de stiller sig ofte uforstående og frustrerede over for, hvorfor de som ikkekriminelle skal adskilles fra familie og venner og tilbringe måned efter måned bag tremmer.Det er dog ikke så mærkeligt. For personalet og offentligheden tror tilsyneladende også, at Ellebæk er et fængsel, da det administrativt sorterer under Kriminalforsorgen.Det lader altså til, at den eneste forskel på Ellebæk og et fængsel er, at de indsatte hverken er kriminelle eller mistænkte for kriminalitet, men alligevel sidder under samme vilkår som varetægtsfængslede.Motivationsfremmende torturOverordnet er det vores og brevets øvrige bidragyderes klare opfattelse, at frihedsberøvelse i Ellebæk er ekstremt nedbrydende og potentielt traumatiserende for de indsatte. I Ellebæk straffer den danske stat mennesker uden dom for at være uønskede i det nationale fællesskab…”“… Ellebæk er både resultatet af en bevidst beslutning om at bevæge sig ind i en juridisk gråzone, hvor man afprøver grænser for, hvad der kan betegnes som tortur, og hvor meget det er muligt at udhule diverse menneskerettigheder for at kontrollere, hvem der opholder sig i Danmark…”

Debatindlægget fra Ellebæk Kontaktnetværk i Information