Arnes pension – ikke Ahmeds!

Hvorfor gik regeringens fokus pludselig fra nedslidning til antal år på arbejdsmarkedet?

Var det for at sikre, at Ahmed og andre indvandrere, hvis arbejdsår i hjemlandet ikke tæller med, får en lang næse og holdes udenfor?

Selv flygtninge kan siden Dansk Folkepartis “paradigmeskifte” ikke længere tælle deres arbejdsår i oprindelseslandet med. Så denne pensionsreform holder en masse af dem, der ikke er hvide, udenfor.

Nogen, der tror på, at det er tilfældigt??