Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Det er med stor sorg, at SOS Racisme Danmark har modtaget meddelelse om, at Jette Møller er sovet ind.

Jette Møller, der var vores talsperson er sovet ind efter 4, 5 måneders sygdom. Jette var en meget engageret og aktiv formand for SOS Racisme i 8 år. Hun valgte at trække sig som formand i foråret, – blandt andet for at bruge mere tid på SOS` politiske arbejde. Jette var flittig med at holde konferencer, taler, møder og redigere vores Minileksikon. Hun samarbejdede også med andre minoritetsforeninger, religiøse foreninger og grupper. Desuden redigerede hun, som tillige var translatør i engelsk, store rapporter til internationale organisationer.

Jette var trods alvorlig sygdom aktiv til kort før sin død. Hun kæmpede imod kollektiv afstraffelse af familier, som fik deres lejemål ophævet, fordi én i deres familie, havde fået en dom for kriminalitet. og hun kæmpede indædt mod “ghetto”-loven som diskriminerer personer der nedstammer fra “ikke”-vestlige lande – uanset om de er blevet danske statsborgere – og som medførte stigmatisering, særlovgivning og nedrivninger af billige familieboliger i nogle almene boligområder, samt den nye aftale om “forebyggelsesområder”, som risikerer det samme.

Den ondeste lovpakke var dog den om “paradigmeskiftet” som Jette omdøbte til “paradigmeskidtet”, og som gik ud på, at hos flygtninge med beskyttelsesasyl, skulle det vurderes og og inddrages eller fornyes efter 1-2 år. Og kun hvis det med sikkerhed stred mod menneskerettighederne at sende dem tilbage, kunne de beholde deres liv og opholdstilladelse for endnu 1-3 år, og måtte således affinde sig med at leve i evigt stress for truende tilbagesendelse til et land i krig.

SOS Danmark og hele den antiracistiske bevægelse har mistet en ildsjæl med Jettes bortgang. Vores tanker går til Jettes familie, der var der for hende til det sidste .

Æret være Jettes minde!

Jette ønskede, at man betænkte Frie Grønne med en vælgererklæring, så der forhåbentlig kunne komme et parti i Folketinger, som vil bekæmpe. racisme og diskrimination .