Høringssvar

Høringssvar er svar på lovforslag, bekendtgørelser eller vejledninger, der er sendt ud til høring, før de præsenteres som lovforslag. Det er en officiel proces, hvor de indkomne svar bliver offentliggjort og gennemgået, typisk opdelt efter emne, og der kan blive rettet lidt i lovforslaget, før det fremlægges i Folketinget. Efter første behandling sendes lovforslaget til det relevante udvalg, som i de fleste tilfælde er Udlændingeudvalget (Udvalget for Udlændinge og Integration, UUI).