Nye særlove for flygtninge fra Ukraine og for nogle flygtninge fra Afghanistan