Kvinde sorg trist

VOLDTÆGTSKULTUR I DANMARK

BT kørte på et tidspunkt en grov misinformationskampagne, hvor de under overskriften “Unik optælling: 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter BEGÅS af indvandrere eller efterkommere” misinformerede på det groveste (vores fremhævelse).

Læser man artiklen, opdager man nemlig, at der ikke er tale om nogen statistik, men samtlige voldtægtsdomme over mere end 1 1/2 år:

“…Overfaldsvoldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden eller kun kender hinanden meget perifert, er den type voldtægt, der er færrest domme for i Danmark. I en periode på godt halvandet år er 12 personer blevet dømt for den type voldtægt. Heraf er 10 indvandrere eller efterkommere af indvandrere. De stammer blandt andet fra Makedonien, Somalia, Bulgarien, Irak og Eritrea…” BT havde ikke undersøgt opholdsgrundlag. (Juni 2018)

Året efter udgav Amnesty International en rapport “Amnesty-rapport dokumenterer udbredt voldtægtskultur i Danmark” (marts 2019), og den handlede om den udbredte voldtægtskultur, der eksisterer i Danmark. Og her taler vi om helt andre tal.

“… Straffrihed, en forældet lovgivning og kønsstereotyper og myter i retssystemet står i vejen for retfærdighed for voldtægtsofre i Danmark. Det er konklusionen i Amnesty Internationals nye rapport om voldtægt i Danmark.

Selvom Danmark scorer højt på mange ligestillingsparametre, bliver TUSINDVIS af kvinder hvert år udsat for voldtægt – uden at en gerningsmand bliver straffet for det.

I en ny rapport ”Give us respect and justice! Overcomming barriers to justice for women rape survivors in Denmark” afslører Amnesty International, hvordan kvinder og piger svigtes af en forældet voldtægtslovgivning og mødes af myter og kønsstereotyper, når de anmelder en voldtægt.

Mange voldtægtsofre vælger slet ikke at anmelde overgrebet af frygt for ikke at blive troet på eller på grund af manglende tillid til retssystemet.

Chokerende høj straffrihed
I udarbejdelsen af rapporten har Amnesty interviewet 18 voldtægtsofre samt repræsentanter for blandt andet politiet, justitsministeriet og advokatsamfundet.

Derudover har Amnesty gennemgået 94 domsafsigelser fra perioden maj 2017 – maj 2018, samt 353 henlagte sager, dvs. sager, der er blevet lukket af anklagemyndigheden, inden de kom for en dommer.

Det er på denne baggrund, at Amnesty International kan konkludere, at fysisk modstand mod overgrebsmanden er et af de punkter, der tillægges allerstørst vægt…”

Så det burde ikke overraske, at det er en myte, at indvandrere og efterkommere begår flest voldtægter.

“… Sociolog Marie Bruvik Heinskou fra Aalborg Universitet blev overrasket, …For ét af fundene i den repræsentative del af undersøgelsen, som Gallup har indsamlet fra godt 3.000 danskere, viser, at folk med anden etnisk baggrund end dansk kun tegner sig for 9,6 procent af de seksuelle overgreb i Danmark. Til gengæld udgøres det helt store mørketal af etnisk danske mænd, som tegner sig for over 90 procent af de seksuelle overgreb. Langt de fleste af disse bliver aldrig anmeldt.

»Dette fund er opsigtsvækkende, fordi der eksisterer en antagelse om, at mænd med anden etnisk baggrund tegner sig for en stor del af de seksuelle overgreb, der bliver begået i Danmark,« siger Marie Bruvik Heinskou…”