SOS Racismes venskabspris 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Den 28. oktober blev SOS Racismes venskabspris, en skulptur, der forstiller en familie i harmonisk bevægelse, overrakt til Fatma Tounsi og Almen Modstand

Fatma Tounsi takker for prisen på egne og Almen Modstands vegne.

Her en lykønskning og et håb for de gode boligers fremtid som Almen Modstand forsvarer.

De folkevalgtes magtmisbrug

SOS Racisme får ikke et roligt øjeblik i disse år: De folkevalgte politikere er i realiteten de mennesker der skaber landets største problemer – hvis vi et øjeblik tør se bort fra coronavirus. Allerede det at tale om ghetto i Danmark er en skændsel, som politikerne er ansvarlige for: I en radioudsendelse under den forrige regering prøvede denne blogger at tale den daværende indenrigsminister fra at brændemærke udvalgte boligkvarterer ved at bruge ordet. Ghetto-betegnelsen er et af de fejlgreb, der har frarøvet landet respekt uden for vores grænser. Men Simon Emil Ammitzbøll-Bille, indenrigsministeren, var uimodtagelig for argumenter.

Politisk skabte problemer

Folketingets flertal vil nu rive gode boliger ned, siden de ligger i en Ghetto – efter Erik Clausens formulering: ”Først pisser de på os, og så siger de at vi lugter.”

Det er på den baggrund SOS Racisme har villet give venskabsprisen til Almen Modstands utrættelige forsvar for de mennesker der bor dér og befinder sig godt, arbejder og lever fredeligt sammen.

Vi håber at loven om at fratage folk deres hjem vil blive lavet om. Den 28. oktober modtog Fatma Tounsi prisen på vegne af Almen Modstand. Som det beskedne menneske hun er, havde hun først peget væk fra sig selv, men vi er lykkelige for at hun til sidst sagde jatak.

Fortjent, informativ hyldestse videooptagelsen her.

Fatma Tounsi blev hyldet på en meget fin måde, der respekterede hendes beskedenhed:

Først talte advokat Niels-Erik Hansen, tidligere leder af DRC. Han påviste racismen i ”ghetto”lovgivningen. Derefter talte boligretsadvokat Morten Tarp om de juridiske redskaber man kan bruge for at standse nedrivningen af gode boliger. Alt dette kan ses på streamingen.

Sikandar Siddique lovede at hans nye parti, de Frie Grønne, ville være 100% for at hjælpe i den sag, og alle var enige om at det er vigtigt at skrive under på borgerforslaget imod nedrivningen af boligerne. Siddique sagde at han allerede arbejdede på et beslutningsforslag til vedtagelse i Folketinget.

Fatma Tounsi fik overrakt skulpturen af Landsformand Jette Møller med ordene:

”Denne gang har vi valgt at give prisen til Fatma Tounsi som repræsentant for Almen Modstand for det utrættelige og bemærkelsesværdige arbejde, som hun sammen med mange andre i Almen Modstand udfører for at stoppe “ghetto”-loven.”

Prisen

Skulpturen er hentet i Zimbabwe. Se den lille families yndefulde bevægelse grebet i et øjebliks skønhed. Den er  et fint lille kunstværk, der appellerer til tilskueren, kalder på omsorg og beskyttende vægge, så de alle fem kan trives i det privatliv, der er garanteret i både vores grundlov og i Menneskerettighederne.

Det er også en tanke værd at skulpturen er fra Zimbabwe: Landet har sit navn efter Great Zimbabwe, en oldtidsby i det sydlige Afrika, som var centrum for et stort rige kendt som Munhumutapaimperiet. “Zimbabwe” kommer af Dzimbadzemabwe, der betyder “stort stenhus” på shona-sproget.

Måtte vore danske store stenhuse blive stående til beskyttelse og glæde for mange familiers trivsel: TILLYKKE med skulpturen og tak til almen modstand!

Og her kan du skrive under på borgerforslaget. Du skal bruge dit NEM-ID: tak for din underskrift.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018