Om Somalia

Anne Nielsen har skrevet seks kronikker til Sameksistens.com om Somalia. Artiklerne findes under Opinion på Sameksistens.com og dokumenterer, at Danmark ulovligt tvangsudsender til Somalia.
Formålet med kronikserien kan ses i Sameksistens interview med Anne Nielsen:
Ildsjæl går i brechen for somaliske flygtninge

Kort fra wikimedia.org, licens CC BY-SA 4.0.

  1. Somalia – en ny tamilsag?
  2. Husk: Der er stadigvæk krig i Somalia
  3. Hvornår bliver der fred i Somalia
  4. Somalia er igen truet af hungersnød
  5. Tilbagesendelse af somaliere er ulovlig
  6. Det halter med armslængde i flygtningesager

Desuden er her et link til en mere generel kronik af Anne Nielsen om Flygtningenævnet, der gør op med politikeres udsagn om, at de ikke er delagtige i tilbagesendelser, der overtræder menneskerettighederne:

Flygtningenævnet er ikke uvildigt