Med rødder i udlandet: undervisningsbog til ungdomsuddannelserne og grundskolen

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Bogen må printes, kopieres og distribueres gratis.
Med rødder i udlandet. E-bog, pdf-fil, 58 sider, udgivet december 2021, vs. 2 januar 2022.

Undervisningsbog til ungdomsuddannelser og grundskolens ældste klasser, hvor den kan anvendes i samfundsfag, historie, etik, statistik, samt til større opgaver. Kan ligeledes anvendes af andre, som ønsker fakta og nuancering af udlændingedebatten. Er udgivet af SOS Racisme og CPHFacilitation.

Forfatterne har udført en lang række analyser af forholdene for danskere med baggrund i de ti lande uden for EU, som flest danskere har rødder i. Til sidst analyseres “Alle i Danmark” på samme måde og for nogle af de samme forhold, som danskere med rødder i hvert af de ti lande er analyseret for. Bogen udgør et alternativ til opdelingen af danskerne med herkomst fra “Danmark og vestlige lande” og fra “ikke-vestlige lande”, samt i “OS OG DEM”.

Bogen peger på ligheder mellem “alle i Danmark” og størstedelen af mennesker fra de ti lande, det ser man i de fleste fordelinger. Den omhandler dog også forskelle i fordelingen efter geografi og den demografiske sammensætning af befolkningerne på alder og køn. Desuden peger den på, at hvornår de fleste fra et bestemt land kom til Danmark, også har betydning for beskæftigelse og uddannelse.

Undervisningsbogen har til formål at skabe nuancer og vække nysgerrighed om de danskere, som har rødder i en række udvalgte lande uden for EU. Vi ønsker med bogen at give et statistisk overblik, som kan bruges som afsæt til videre research og debat, for at finde fælles forståelse for de forskelle og ligheder, som vi danskere
besidder på tværs af vores – og vores forældres – forskellige geografiske ophav.

Grupperne af danskere med rødder udenfor Danmark er kommet hertil i forskellige perioder, af forskellige årsager, fra forskellige kulturer og med forskellige forudsætninger. Derfor ønsker vi med denne bog at give et mere nuanceret billede af gruppen af de såkaldte »indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande« i Danmark.

Idé: SOS Racisme og CPHFacilitation. Forf: Anne Martens, Hjarn v. Zernichow Borberg. Lay-out: Stine Skøtt Olesen, nxtbrand.dk. Støttet af Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter, SILM fonden og CPHFacilitation.