Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Aydin Soei

En statsminister, der splitter og taler problemerne op

Formanden:

Det er virkelig nedslående med en statsminister, der taler ungdomskriminaliteten op på trods af, at den har været faldende igennem en årrække. Og som samtidig har skåret kraftigt ned på den boligsociale indsats, som vi ved virker.

Statsministeren taler om hårde straffe – på trods af, at forskningen viser, at hårdere straffe medfører hårdere kriminalitet.

Statsministeren taler om utryghed – på trods af, at danskernes tryghed er vokset over en lang årrække – sideløbende med indvandringen.

Statsministeren taler om “indvandrer”drenge – på trods af, at de er født her, og deres kriminalitet er faldet, så kun to boligområder i dag opfylder det oprindelige kriminalitetskriterium for “ghettoerne”. Læs opslag fra Aydin Soei på Facebook