Efter SOS Racismes årsmøde 2022: Pressemeddelelse, 19 november 2022.

SOS Racisme udtaler på sit årsmøde 19. november 2022:

SOS Racisme opfordrer den kommende regering til at Danmark vender tilbage til sin tidligere rolle som humanistisk land og:

  • Går foran i kampen for menneskerettigheder og for en solidarisk og visionær klimapolitik, herunder genopretning til lande ramt af klimakatastrofer
  • Anerkender religiøse og etniske mindretal for deres positive bidrag til det danske samfund og undlader negative generaliseringer.
  • Gennemfører en handlingsplan mod racisme og diskrimination.
  • Retter sig efter menneskerettighederne, også når det gælder udlændingelovgivning.