Antiracistisk handleplan for Københavns Kommune

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en antiracistisk handleplan som er i høring indtil 30. januar. SOS Racisme er tidligere kommet med en del forslag til den. SOS Racisme sender et høringssvar til Københavns Kommune senest 30. januar 2023. Det vil blive lagt op under materialer under Høringssvar på SOS Racismes hjemmeside.

Linket til udkastet til Københavns Kommunes handleplan kan lige nu ses her:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/udkast-til-handleplan-mod-racisme-etnisk-diskrimination-og-hadforbrydelser