Antiracistisk handleplan for Københavns Kommune

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en antiracistisk handleplan som er i høring indtil 30. januar. SOS Racisme er tidligere kommet med en del forslag til den. SOS Racisme sender et høringssvar til Københavns Kommune senest 30. januar 2023. Det vil blive lagt op under materialer under Høringssvar på SOS Racismes hjemmeside.

Linket til udkastet til Københavns Kommunes handleplan kan lige nu ses her:
https://blivhoert.kk.dk/hoering/udkast-til-handleplan-mod-racisme-etnisk-diskrimination-og-hadforbrydelser