18. januar 2019. Høringssvar vedr. paradigmeskiftet m. lovændringer

Alle høringssvar Høringssvar fra UNHCR og IMR Høringssvar fra Dignity, Dommerforeningen, Flygtningenævnet og Rigsadvokaten

Alle høringssvar, høringsnotater, udvalgsspørgsmål, ændringsnotater om L 140 her