Høringssvar vedr. paradigmeskiftet m. lovændringer

Om meldepligt- opholdspligt og underretningspligt og uproportionale strafskærpelser på udrejsecentre