Høringssvar om straf, nyaffattelse af pligter m.v. Alle høringssvar

Om meldepligt- opholdspligt og underretningspligt og uproportionale strafskærpelser på udrejsecentre