4. januar 2019. Høringssvar om straf, nyaffattelse af pligter m.v.

Alle høringssvar