Udlændingeministerens svar til UUI på spm. om at ophæve opholdspligt mv. på udrejsecentrene

Om Coronasmitte på Asylcentre, Udrejsecentre og Ellebæk