Appel til myndigheder og politikere om at beskytte beboerne på udrejsecentrene under corona-epidemien 22 foreninger og ca. 600 enkeltpersoner har underskrevet appellen.

Om Coronasmitte på Asylcentre, Udrejsecentre og Ellebæk