Høringssvar fra SOS Racisme om forslag til ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse 14. februar 2024 

SOS Racisme, Danmark          

Nørre Allé 7

2200 København N.

sos@sosracisme.dk

www.sosracisme.dk                                                                         København d. 14. februar 2024

Høringssvar fra SOS Racisme vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.)

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet
att:  uim@uim.dk; familiesammen@uim.dk; jawh@uim.dk; mmi@uim.dk;

SOS Racisme takker for at have fået sendt forslaget i høring!
Vi skal samtidig beklage at vi har sendt svaret ind lidt for sent, og overset at fristen var kl. 10 i dag jf.  høringsbrevet.

SOS Racisme er glade for at man nu vil nedsætte den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager til 57.000 kr. Vi vil dog helst have den helt væk.

Vi mener også det er fint at slække på sprogkrav, så folk uden en afgangseksamen med en bestemt karakter også har mulighed for at gifte sig med en uden for EU og EØS, og få familiesammenført ægtefællen hertil.

Vi synes de danske familiesammenføringsregler er alt for skrappe og for detaljerede. Rent principielt bør det være parret selv, der bestemmer, også om de vil giftes eller ej, – og hvis de er gift – med eller uden børn – bør de selv have ret til at vælge, hvilket af de to lande, de vil slå sig ned i.

Vi synes ikke staten skal blande sig i detaljer og bestemme at små straffe, skal kunne stå i vejen for at et par gifter sig eller bor sammen og slår sig ned i Danmark.

Vedrørende boligkravlisten har vi med megen glæde noteret os, at man nok vil gå væk fra at anvende begrebet ”ikke-vestlig” til at kategorisere mennesker efter. For både CERD og ECRI mener det overtræder FNs Racediskriminationskonvention.  Vi vil dog gerne advare om at præcis det samme vil gøre sig gældende, hvis man erstatter ”Ikke-vestlig” med ”MENAPT”! Øvelsen går netop ud på at undgå diskrimination på grund af etnicitet mv. Så hvis man fjerner den vigtigste bestemmelse for, hvad der karakteriserer et ”parallelsamfund”, er man kommet et godt stykke frem i kampen mod racisme. Men en idé fremover kunne være ikke at bygge lige så store og ens boligkomplekser som i nogle af de største områder. Og fortsætte med at forebygge kriminalitet i udsatte områder, hvor der er behov.

Principperne om overførsel af tilsvarende regler og krav fra et område til et andet, fx fra krav til permanent ophold til krav ved familiesammenføring, er der ikke nogen grund til at følge, det pakker blot Danmark ind i en masse skøre regler.

Så medmindre der er en virkelig relevant grund til det – fx tidligere lange domme for vold i hjemmet, vold mod børn, drab, voldtægt, etc., synes SOS Racisme ikke at staten skal blande sig i disse forhold. Specielt bør mindre straffe slet ikke kunne stå i vejen for at blive familiesammenført til Danmark. – Eller give lange karensperioder ved mindre overtrædelser for at opnå permanent opholdstilladelse.

Det er godt, hvis flere får mulighed for danskundervisning og kan tage danskprøver.

Vi er imod at der stilles de enorme krav for at en person kan få permanent opholdstilladelse.

Venlig hilsen,

For SOS Racisme, Danmark

Anne Nielsen, talsperson