Til gymnasierne og HF

 

Webside til gymnasierne: 

 


SOS Racisme har en hjemmeside om racisme, diskrimination og menneskerettigheder specielt målrettet gymnasierne og HF.

Siden kan brugs til inspiration for både lærere og elever til undervisning og større selvstændige opgaver - og også uden for gymnasiet.

Der er temaer med ideer, kilder og materialer, der er nyheder om emnerne, og de vigtigste menneskerettighedskonventioner og nogle artikler om emnet er lagt på siden tillige med SOS mod Racismes Minileksikon. Endvidere er der links til en lang række organisationer på området og til andre hjemmesider. Desuden er en række undervisningsspil om racisme og diskrimination og rettigheder skitseret, disse spil kan bruges i en klasse eller en gruppe.

Der er temaer under en række fag: dansk, engelsk, fransk, tysk, historie, religion og samfundsfag, men mange af emnerne kan indgå i undervisningen i flere forskellige fag.
Som noget nyt er siden nu åben for kommentarer til de enkelte emner.

Hvis man har links og materialer, som man synes mangler på siden, eller har ideer til andre undervisningstemaer, er man meget velkommen til at kontakte os på sos@sosmodracisme.dk eller til at sende ind via www.sosmenneskerettigheder.dk , så vi kan kontakte jer.