Videoer fra konferencen Myter og fakta om “ghettoer”, 10. september 2020 på UNION

Forfatter og cand.polit Hjarn v. Zernichow Borberg fortæller i Aula på Union om, hvorfor det rent faktisk går godt med integrationen i Danmark, selv om man ofte i den offentlige debat hører det modsatte. Gennem brug af fakta slår han myter ihjel omkring “ghettoer” og “parallelsamfund”, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af såkaldt ikke-“vestlig” oprindelse.

Derefter holder Fatma Tounsi fra Almen Modstand et oplæg om ghettoloven, der resulterer i, at tusinder af beboere mister deres hjem og tvangsflyttes. Tusinder af almene boliger nedrives eller sælges, selv om ventelisterne er årelange, og ikke-“vestlige”, fattige og lavt uddannede og deres naboer bliver ofre for politikernes fordomme.Ordstyrer: Kaloua Digbeu Larsen, SOS Racisme

Baggrund:
Hjarn von Zernichow Borberg er cand.polit. og ekstern lektor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Han er i dag partner i rådgivnings- og videnshuset Cphfacilitation. Hjarn har skrevet flere fagbøger og oplysningsbøger, bl.a. “Nydansk – er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?” og senest bogen “Integration – her går det godt”, som kom i efteråret 2019.

Fatma Tounsi er aktivist i Almen Modstand, som hun var med til at starte. Bevægelsen Almen Modstand kæmper for at forhindre, at folk smides ud af deres boliger, og vores almene boligsektor smadres.Kalou Digbeu-Larsen repræsenterer SOS Racisme og er cand.mag. i sprogpsykologi