Åbent brev til regeringen:

                                                                                                                                   18. august 2023

SOS Racisme

Nørre Allé 7

2200 København N.

sos@sosracisme.dk

www.sosracisme.dk

Til:

Statsminister Mette Frederiksen

Vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Justitsminister Peter Hummelgård

cc: Ordførerne i Retsudvalget og Udenrigsudvalget

Åbent brev til regeringen:

I den aktuelle situation vil SOS Racisme gerne bidrage med to forskellige indspark til, hvordan man kan komme koranafbrændingerne og forhånelsen af muslimer til livs i Danmark!

1. Det nemmeste og hurtigste er at genindføre blasfemiparagraffen med samme ordlyd, som da den blev fjernet i 2017, men med tilføjelse af en ”solnedgangsklausul” efter 2 år.

Til den tid må man have opdateret ordlyden, så den bliver tidssvarende, – eller alternativt må man have færdigbehandlet en ny lov, der beskytter trossamfund i Danmark og deres helligste skrifter, symboler og genstande som fx kors mod forhånelse og afbrænding.

2. Den anden mulighed kunne være en tilføjelse til racismeparagraffen, Straffeloven § 266 b, som jo også omhandler tro:

ny stk. 2. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, afbrænder eller på anden måde groft forhåner et trossamfunds helligskrifter, symboler eller hellige genstande, hvorved trossamfundet trues, forhånes eller nedværdiges på grund af deres tro, straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år.

Samtidig bliver det nugældende stk. 2 til stk. 3.

Motivering:

I 2014 påpegede Straffelovrådet nogle potentielle ulemper ved ophævelse af blasfemiparagraffen:

– Beskyttelsen af religiøse mindretal mod grove krænkelser af deres religion ville forringes,

– Udlandet ville kunne udlægge det som et fjendtligt signal mod bestemte religioner, så en ophævelse kunne have sikkerhedsmæssige og udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark, og  

– ”Den manglende brug gennem mange år udelukker således ikke, at bestemmelsen har haft en adfærdsregulerende virkning og kan være et nyttigt instrument i en mulig fremtidig særligt alvorlig situation”.

SOS Racisme er enig med Straffelovrådet i, at blasfemiparagraffen har haft en adfærdsregulerende effekt, og at den vil kunne få det igen. En genindførelse vil samtidig indebære, at politiet ikke mere kan tillade eller beskytte Rasmus Paludan og andre, når de vil afbrænde koraner eller på anden måde forhåne et trossamfund og dets helligskrifter.

De færreste politikere havde nok ventet at koranafbrændinger, forhånelser af muslimer og udlandets reaktioner herpå var steget så voldsomt, som tilfældet er i dag.

Mange politikere omtaler koranafbrænding som garanteret af ytringsfriheden. Ytringsfriheden giver ret til at man frit kan udtrykke sig på skrift, på tryk og i tale, men under ansvar, og den har en række begrænsninger. Ytringsfriheden skal give mulighed for kritik, også af religioner, men det er ikke en ret til at håne og mobbe bestemte trossamfund, eller til at skabe had og splid mellem religiøse grupper i samfundet.

SOS Racisme ser koranafbrændinger – ligesom afbrændinger af kors, bibler og toraer som en meget grov form for forhånelse og mobning af muslimer, som også kan opfatte det som en trussel. Det gælder ikke mindst, når det foregår i deres eget boligkvarter, skoler og uden for moskeer og ambassader. Paludans hensigt er at få provokeret muslimer til at tage koranen fra ham og redde den fra afbrænding og få nogen til at øve vold mod ham eller kaste noget mod politiet, så de kan blive straffet. Det hele filmes og anvendes til propaganda for Paludan, for at få mediedækning, tilhængere, stillere eller stemmer ved valg – og for at udbrede had til muslimer. Enhver er ansvarlig for sine handlinger. Danmark har ansvar for at beskytte sine borgere, inklusive religiøse mindretal.

Venlig hilsen,

SOS Racisme