Udenrigsministeriet vil nægte fremmedkrigere m.fl. bistand