Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Kort over Somalia

Stop tilbagesendelserne til Somalia

Kronik i Altinget.dk

Se min kronik i Altinget , der viser, at volden var steget kraftigt i Mogadishu, da Danmark for alvor begyndte at tvangstilbagesende somaliere dertil i 2017. Borgerkrigen krævede flere civile ofre i Mogadishu, end da de militære kampe stod midt gennem byen mellem al-Shabaab og den somaliske regering hjulpet af den afrikanske unions soldater i 2011. I 2011 overskred den vilkårlige vold § 3: forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling og dødsstraf i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK.
Det gør de generelle forhold i Somalia også nu. Problemet er, at regeringen er ligeglad og påstår, at færre i Somalia har brug for beskyttelse end i 2011, og lægger ansvaret over på asylmyndighederne og Flygtningenævnet – også selvom 1/3 af Flygtningenævnet skal være ansat i Udlændingeministeriet.

SUFI-dommen fra Menneskerettighedsdomstolen i 2011 forbød UK at tilbagesende to somaliere i 2011.
Punkt 248 i SUFI-dommen begrunder, hvorfor risikoen for vilkårlig vold i Mogadishu er så udbredt,
at tilbagesendelse af enhver vil overtræde art. 3:
1) bombardementer og militære angreb, som kan ramme alle, fra alle parter i krigen,
2) et uacceptabel højt antal drab og skader på civile,
3) det høje antal flygtninge og IDP både i og fra byen, og
4) konfliktens uforudsigelighed og store udbredelse.
Hvis ingen kunne tage sig af den tilbagesendte i Mogadishu, og vedkommende måtte bo i en IDP-lejr
eller Dadaab-lejren i Kenya, kunne det også overtræde art. 3.

Fra slutningen af 2011 til maj 2013 fik asylansøgere fra Somalia enten asyl efter Flygtningekonventionen
eller beskyttelsesstatus. Efter en rapport fra Udlændingestyrelsen i 2013 mente Nævnet, at enhver nu
ikke mere var i risiko for vilkårlig vold ved hjemsendelse til Somalia, og gav derefter ikke alle asyl eller
beskyttelsesstatus. En dom fra Menneskerettighedsdomstolen i 2013 tillod Sverige at tilbagesende en
somalier til Mogadishu, hvor han havde hustru og bolig, og en ny dom i 2015 tillod Sverige at tilbagesende en somalier til Mogadishu, hvor hun havde en onkel og en bror, som domstolen mente kunne støtte hende.

Situationen i 2017

De fire nævnte forhold om vilkårlig vold mod alle fra SUFI-dommen i 2011 gjaldt også i 2017:
1. Der var flere dræbte i krig i alt i hele Somalia i 2017 end i 2011: 2017: 5.789, 2011: 1.978.
2. Der var flere civile dræbte om året i Mogadishu i 2017 end i 2011: 2017: 1079, 2011: 253.
3. Der var flere IDP i Mogadishu i 2017 end i 2011: 2017: 600.000, 2011: 360.000.
Ligesom i 2010 og 2011, var der tørke i 2016 og 2017.
Hungersnøden var udbredt i 2011 og mange døde, en større del blev afhjulpet med nødhjælp i 2017, men nødhjælpen nåede langt fra ud til alle. Blandt de mest udsatte var de internt fordrevne.
4. Der er fortsat udbredte konflikter i det meste af Somalia, og fremtiden er uvis.