Stop tilbagesendelserne til Somalia

Kronik i Altinget.dk

Se min kronik i Altinget , der viser, at volden var steget kraftigt i Mogadishu, da Danmark for alvor begyndte at tvangstilbagesende somaliere dertil i 2017. Borgerkrigen krævede flere civile ofre i Mogadishu, end da de militære kampe stod midt gennem byen mellem al-Shabaab og den somaliske regering hjulpet af den afrikanske unions soldater i 2011. I 2011 overskred den vilkårlige vold § 3: forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling og dødsstraf i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK.
Det gør de generelle forhold i Somalia også nu. Problemet er, at regeringen er ligeglad og påstår, at færre i Somalia har brug for beskyttelse end i 2011, og lægger ansvaret over på asylmyndighederne og Flygtningenævnet – også selvom 1/3 af Flygtningenævnet skal være ansat i Udlændingeministeriet.

SUFI-dommen fra Menneskerettighedsdomstolen i 2011 forbød UK at tilbagesende to somaliere i 2011.
Punkt 248 i SUFI-dommen begrunder, hvorfor risikoen for vilkårlig vold i Mogadishu er så udbredt,
at tilbagesendelse af enhver vil overtræde art. 3:
1) bombardementer og militære angreb, som kan ramme alle, fra alle parter i krigen,
2) et uacceptabel højt antal drab og skader på civile,
3) det høje antal flygtninge og IDP både i og fra byen, og
4) konfliktens uforudsigelighed og store udbredelse.
Hvis ingen kunne tage sig af den tilbagesendte i Mogadishu, og vedkommende måtte bo i en IDP-lejr
eller Dadaab-lejren i Kenya, kunne det også overtræde art. 3.

Fra slutningen af 2011 til maj 2013 fik asylansøgere fra Somalia enten asyl efter Flygtningekonventionen
eller beskyttelsesstatus. Efter en rapport fra Udlændingestyrelsen i 2013 mente Nævnet, at enhver nu
ikke mere var i risiko for vilkårlig vold ved hjemsendelse til Somalia, og gav derefter ikke alle asyl eller
beskyttelsesstatus. En dom fra Menneskerettighedsdomstolen i 2013 tillod Sverige at tilbagesende en
somalier til Mogadishu, hvor han havde hustru og bolig, og en ny dom i 2015 tillod Sverige at tilbagesende en somalier til Mogadishu, hvor hun havde en onkel og en bror, som domstolen mente kunne støtte hende.

Situationen i 2017

De fire nævnte forhold om vilkårlig vold mod alle fra SUFI-dommen i 2011 gjaldt også i 2017:
1. Der var flere dræbte i krig i alt i hele Somalia i 2017 end i 2011: 2017: 5.789, 2011: 1.978.
2. Der var flere civile dræbte om året i Mogadishu i 2017 end i 2011: 2017: 1079, 2011: 253.
3. Der var flere IDP i Mogadishu i 2017 end i 2011: 2017: 600.000, 2011: 360.000.
Ligesom i 2010 og 2011, var der tørke i 2016 og 2017.
Hungersnøden var udbredt i 2011 og mange døde, en større del blev afhjulpet med nødhjælp i 2017, men nødhjælpen nåede langt fra ud til alle. Blandt de mest udsatte var de internt fordrevne.
4. Der er fortsat udbredte konflikter i det meste af Somalia, og fremtiden er uvis.