Kronik i JyllandsPosten 20. juli 2020

Det eneste, der kan gøre et boligområde til en ”ghetto” eller en ”hård ghetto”, er, hvis halvdelen af beboerne er ”ikkevestlige”, men det er en manipuleret betegnelse

Af Jette Møller 
formand for SOS Racisme Danmark

Da folketingsflertallet ændrede “ghetto”kriterierne, var det rent fusk, for det var kun for at sikre, at antallet af “ghettoer” ikke faldt. 

Med den støt faldende kriminalitet var der efterhånden kun 2 tilbage på ghettolisten, der dumpede på 2,7%-kriteriet. Derfor indførte man et nyt “dynamisk” kriterium, der ændres hvert 2. år – og så dumpede 25.

De rige nordsjællandske kommuner er med til at trække gennemsnitsindkomsten op for regionen, så for eksempel Mjølnerparken dumper på dette “ghetto”kriterium, hvad den ikke ville gøre, hvis den lå i Jylland. 

Overførselsindkomster er ens i hele landet, så med mange på overførselsindkomster i “udsatte boligområder” er det svært at argumentere for, at indkomstgrænsen ikke også skulle være det. 

Uddannelsesniveauet tæller kun fra 30 år, for hvis man tog de unge med, ville det se helt anderledes ud. 

Desuden droppede man Danmarks Statistiks uddannelsestal, efter at de selv sammen med Rockwoolfonden havde finansieret en undersøgelse af de 177.000 indvandrere, hvis uddannelse var ukendt og registreret som grunduddannelse, fordi Danmarks Statistik ikke havde fået penge til at undersøge uddannelsesniveauet siden 2004. 

De nye tal, man fandt frem til, ville imidlertid betyde, at 14 ud af 22 boligområder på ghettolisten ikke længere dumpede. Så nu registreres uddannelser taget i udlandet kun, hvis de er blevet officielt anerkendt i Danmark. Danmarks Statistik og Rockwoolfondens data nægter man at bruge. 

Det eneste, der kan gøre et boligområde til en “ghetto” eller en “hård ghetto”, er, hvis halvdelen af beboerne er “ikke-“vestlige“, en manipuleret betegnelse. 

Her har Danmarks Statistik nemlig taget de sædvanlige EU- og EØS-stater med de “hvide” miniputstater som for eksempel Monaco. Dertil har de så lagt fire “hvide” lande, USA og Canada plus – som noget helt enestående – Australien og New Zealand, der ligger så langt mod øst, som man næsten kan komme. 

På den måde er man endt med 157 “ikke-vestlige” stater, der stort set kun har det til fælles, at majoritetsbefolkningerne ikke er hvide. Og ikke nok med, at de “ikke-vestlige” beboere er ikke-hvide. Det er også fuldstændig ligegyldigt, om de er danske statsborgere. Så de er åbenbart ikke “rigtige danskere”. 

Endelig må flygtninge ikke flytte i en bolig på “ghettolisten”. Og man kan heller ikke få familiesammenføring, hvis man bor der.

Samtidig er der ingen forskning, der understøtter den dybt diskriminerende “ghetto”lov. 

Endnu værre er det med “Parallelsamfundskriterierne”. De 8 kriterier, som politikerne der har hittet på, er simpelthen grebet ud af luften. Hvis en “ikke-vestlig” familie er på 3 medlemmer eller mindre, skal den bare opfylde 2 kriterier, så antages den at tilhøre et “parallelsamfund”. 

Det kan for eksempel være:

– Familien bor i et alment boligområde, hvor 25% er af “ikke-vestlig” baggrund. 

– Små børn er ikke i daginstitution. 

På den måde kommer man frem til, at de såkaldte parallelsamfund er 28.000 “ikke-vestlige” familier, der omfatter i alt 74.000 personer.

Hele ghettolovgivningen er slet og ret institutionaliseret racisme. Den bygger udelukkende på fordomme og luftkasteller. Og den er en katastrofe for de ikke-hvide, de fattige og de lavtuddannede – og for deres naboer.”

Alle eksperter dumper den årlige rapport over “parallelsamfund”, som ikke defineres i hverken loven eller rapporten. Det nærmeste, man kommer, er “Et parallelsamfund er fysisk eller mentalt isoleret og følger egne normer og regler, uden nogen nævneværdig kontakt til det danske samfund og uden ønske om at blive en del af det danske samfund.”

Og man indrømmer selv, at det er en umulig opgave: “En stor koncentration af bestemte befolkningsgrupper, som det er tilfældet i boligområderne på ghettolisten, er sandsynligvis med til at forstærke eksistensen af parallelsamfund. Men i sagens natur handler parallelsamfund om det enkelte individs identitet og værdigrundlag. Derfor er det umuligt at komme med et sikkert, statistisk bud på, hvor mange personer med ikke-vestlig baggrund, der reelt lever i parallelsamfund i Danmark” (mine fremhævelser).

Så hele ghettolovgivningen er slet og ret institutionaliseret racisme. Den bygger udelukkende på fordomme og luftkasteller. Og den er en katastrofe for de ikke-hvide, de fattige og de lavtuddannede – og for deres naboer. 

Samtidig er den et frontalt angreb på vores almene boligsektor. Det giver ingen mening at fjerne tusindvis af gode, billige boliger med årelange ventelister og smide beboerne ud af deres hjem. 

Læs originalindlægget her