Ahmad Mahmoud synes det er helt OK, hvis familier sættes ud af lejeboliger, fordi deres unge er straffet med fængsel efter en Paludan-demonstration på Blågårds Plads; for forældrene har ansvar for deres børn (P1 Morgen 12. august). Mahmoud kendte ikke de konkrete familier: Ingen af de dømte var tidligere straffet eller med i kriminelle netværk. To mødre havde været/var aktive i Medborgerhuset, og fædrene i Fædregrupper, Natteravnene og Fritidsakademiet. Når der var ballade, tog de en snak med de unge og deres forældre. Trist at FSB sætter tryghedsskabende familier ud for at undgå ”ikke-vestlige” og forebygge nedrivninger efter ”ghettopakken” og ”forebyggelsesaftalen”.(Selve teksten herover har også været bragt som læserbrev i Politiken).
Blågården er på listen over “forebyggelsesområder” i regeringens aftale med Venstre m.fl. om at der højst skal bo 30% med ikke-“vestlig” baggrund i de almene boliger i 2030 – ellers risikerer afdelingen at få samme behandling – dvs. en “udviklings”- eller “afviklingsplan” som dem, på “ghetto”-listen med nedrivninger, frasalg som ejerlejligheder, omdannelse til andet end familieboliger med videre.

I de almene boligforeningers tidsskrift – Fagbladet Boligen, 24. marts 2021 – skriver Ragnar M. Nielsen om udsmidningsparagraffen pga. kriminalitet – § 90 stk. 1, nr. 10 i artiklen: Politiet tilbageholder fortsat domme:

“Da et flertal af Folketingets medlemmer i november 2018 vedtog parallelsamfundspakken, var det blandt andet for at give boligorganisationerne en række værktøjer, som de kunne bruge til at regulere beboersammensætningen, så ghettodannelser kunne forebygges. Et af værktøjerne var reguleringen af lov om leje af almene boliger, § 90 stk. 1 nr. 10, som handler om, hvornår udlejeren kan ophæve lejeaftalen med en lejer. For at hjælpe boligorganisationerne til bedre at kunne praktisere § 90, blev der i forbindelse med ghettopakkens lovpakke også understreget behovet for politiets medvirken til at videregive domme til boligorganisationen efter § 63 d”. På den måde udgør udsmidningerne en del af regeringens og de borgerlige partiers bestræbelser på at nedbringe antallet af beboere, der har begået kriminalitet, og til dels på at nedbringe antallet af ikke-“vestlige” borgere i større boligområder, for at området ikke skal risikere at blive stemplet som “ghetto” eller som udviklingsområde (dvs. når det gælder almene familieboliger skal det læses som “afviklingsområde”). Som vist i dette eksempel har det intet at gøre med at skabe mere tryghed for beboerne i området, men det vil være bekvemt for FSB, om de lige kan smide et pænt antal beboere ud med ikke-“vestlig” baggrund, – omvendt er de personer, der blev straffet for kriminalitet – allerede flyttet.

I FSB har Repræsentantskabet den afgørende magt, og de har på et møde stemt for et krav om at FSB skal ophæve ophævelserne af de udsatte lejeres lejekontrakter, så familierne kan blive i Blågården. Imidlertid har FSB’s administration protesteret og overtalt Organisationsbestyrelsen til at drøfte det på et nyt møde, selvom Organisationsbestyrelsen efter Vedtægterne for FSB’s almene boliger arrangerer under Repræsentantskabet, idet Repræsentantskabet selv kan bestemme, hvilke arbejdsopgaver under Organisationsbestyrelsen, som de evt. vil tage hjem og selv arbejde med.

Vi må håbe, at vi kan se retfærdighed, proportionalitet og fornuft, når Landsretten på mandag afgør den første ankesag om udsmidning af en familie, hvis søn blev idømt en fængselsstraf – angiveligt for at have kastet noget imod politiet. Indtil da havde han ren straffeattest. Sønnen flyttede sin adresse fra Blågården lige da han var blevet 18 år, og han har afsonet sin dom. Han har ikke boet der siden, så formentlig tæller hans dom i 2019 hverken fra eller til, – hvis lovforslaget om “forebyggelsesområder” gennemføres uændret. Hvis FSB så demonstrativt vil gå efter udsmidninger af familier, der er tryghedsskabende og ikke utryghedsskabende, for at undgå ghettoliste, forebyggelsesliste og frasalg af lejligheder, må vi sige, at det drejer sig først og fremmest om diskrimination af etnicitetsgrunde. Af samme grund er og har SOS Racisme altid været imod “ghetto”-pakken og de øvrige diskriminerende parallelsamfunds-lovpakker, som ikke vil give personer fra ikke-“vestlige” lande en god og billig almen bolig i et boligområde, hvis der bor mere end 30% med ikke-“vestlig” baggrund.