Anne Nielsen, speciallæge, PhD, medlem af SOS Racisme landsråd, har skrevet denne kronik:“…Opholds- og meldepligt kan sprede corona. Det faktum, at logningssystemet på Kærshovedgård er fejlbehæftet, uden at man har kunnet finde ud af fejlen og rette den, gør det meningsløst at opretholde beboernes pligter på Kærshovedgård og på Sjælsmark, som bruger det samme system. Desuden kan gennemførelsen af opholds- og meldepligt medføre smittespredning med corona. ..I det førnævnte svar stod også: ”Det er Udlændingestyrelsens indtryk, at der på nuværende tidspunkt ikke er sundhedsmæssige forhold, der taler for, at opholdspligten skal ophæves eller suspenderes (…) beboerne på udrejsecentrene – som alle andre – bør følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og dermed opholde sig hjemme. Det vil for udlændinge med opholdspligt sige på deres værelse på udrejsecentret.” Men mange bor to personer på et værelse på få kvadratmeter. Beboerne deles om badeværelser og toiletter og skal selv hente mad i cafeteriet, og der er ikke meget at lave på værelset, bortset fra dem, der har en pc, smartphone eller TV. Derfor er det en fuldstændig pinlig og urimelig bemærkning!Isolation forværrer beboernes psykiske lidelserMange beboere på udrejsecentrene og i Ellebæk har i forvejen psykiske lidelser, som forværres af isolationen og lediggangen. For mange har eneste aktivitetsmulighed været at gå eller cykle en tur uden for centret, medmindre de da har haft bekendte, der kunne hente dem; muligheden for bustransport til Kærshovedgård blev afskaffet, da det blev udrejsecenter. Personer på ”tålt ophold” og nogle andre grupper har eneværelser, men her blev håndvaskene fjernet, da Kærshovedgård gik fra at være åbent statsfængsel til udrejsecenter.Beboerne på Kærshovedgård har først efter det seneste coronaudbrud få udleveret håndsprit fra 31. august, ikke alle havde fået det udleveret endnu, da mailen blev sendt. Beboerne har fortsat ikke mulighed for at holde afstand i mange situationer. Selv hvis det lykkes at stoppe smitten for nu, kan smitten altid komme igen og spredes hurtigt! Meldepligten var lukket ned for at mindske smitterisikoen fra ca. 12. marts til i forsommeren bl.a. på grund af snævre pladsforhold ved døren og meldestandere der stod tæt på hinanden i det lokale, hvor meldepligten skulle foretages. Forholdene er de samme i dag, men meldepligten er ikke lukket ned endnu…”

Læs kroniken i Sameksistens.