4. marts 2020

Det er svært at se, hvordan det skulle gavne børn at kriminalisere deres forældre for noget, som alverdens sundhedsmyndigheder finder uproblematisk. Korrekt udført omskæring af drengebørn er ikke skadeligt for barnet, men det er en konstant sygelig- og offergørelse, skriver formandskredsen for Circuminfo.dk i dette debatindlæg.

I Information den 26. februar skriver Mikael Aktor, næstformand i foreningen Intact Denmark, at FN’s Børnekonvention danner grundlag for et forbud mod ikkemedicinsk drengeomskæring af mindreårige. Han hævder desuden, at et forbud har til formål at beskytte børn.

For nylig udkom Styrelsen for Patientsikkerhed med et notat, hvor de konkluderer, at drengeomskæring kan foregå patientsikkert, at komplikationsraten er lav og at der ikke er videnskabeligt belæg for Mikael Aktor og Intact Denmarks hyppigt fremførte påstande om farlighed og skadelighed ved korrekt udført drengeomskæring. Styrelsen ligger dermed på linje med samtlige af verdens nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer.

Mikael Aktor og Intact Denmark har i årevis turneret med påstande om, at drengeomskæring »i virkeligheden« er i modstrid med FN’s Børnekonvention. Heller ikke dette er der belæg for.

For som Mikael Aktor så rigtigt selv skriver, er FN’s Komité for Børns Rettigheders fortolkning af Børnekonventionens artikel 24, stk. 3, at denne omhandler pigeomskæring, ikke drengeomskæring. Denne fortolkning deles af alle lande i verden. Ingen af de lande, der er tiltrådt FN’s Børnekonvention, forbyder drengeomskæring. 

Mikael Aktor hævder, at en mindstealder for ikkemedicinsk drengeomskæring har til formål at beskytte børn. Dette skal ifølge Intact Denmarks borgerforslag gennemføres ved en kriminalisering med op til seks års fængsel til forældre, der lader deres drengebarn omskære.

Det er svært at se, hvordan det skulle gavne børn at kriminalisere deres forældre for noget, som alverdens sundhedsmyndigheder samt FN og WHO generelt finder uproblematisk.

Snarere har Intact Denmark sandsynligvis skadet danske børn med minoritetsbaggrund ved at udsætte dem for en årelang, grundløs sygeliggørelse og ved uden medicinsk eller juridisk belæg at italesætte disse børn som ofre, der har brug for beskyttelse imod deres egne forældre.

Af formandskredsen i foreningen Circuminfo.dk:

Ian C. Skovsted er cand.scient. i biokemi

Sohail Asghar er læge og Master of Disaster Management

Jette Møller er formand for SOS Racisme

Nanna Solow er cand.mag. i religionshistorie

Dan Meyrowitsch har en ph.d. i epidemiologi og er forskningsleder ved KU

Læs originalindlægget her.

Se video fra omskæringsseminar på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Se circuminfo.dk