22. november 2023

16:30

København

Du kan gøre en forskel

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Workshop -paragraf 266b – lær at anmelde racisme arrangeret af Racismefri by Kbh, Kapelvej 44 og SOS Racisme

Adresse:
Kapelvej 44, 2200 Kbh. N
København
Arrangør:
Racismeparagraffen (§266b) siger, at man ikke må true, håne eller nedværdige mennesker på baggrund af deres etnicitet og tro. Den bliver dog brugt alt for lidt, og det vil vi gerne gøre noget ved!
Kom til workshop på Kapelvej 44, hvor vi lærer dig at anmelde racisme via §226b i praksis. Til workshoppen snakker vi om hvornår og hvordan du kan anmelde racisme – og anden diskrimination – og hvilke konsekvenser det kan få for dig og den du anmelder. Vi inviterer oplægsholdere og undervisere, som har erfaring med at anmelde racisme, og som kan guide og svare på spørgsmål. Alle er velkomne til at deltage!
Nærmere program følger senere.
§ 266 b: “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Andre events