Release af Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
København
6. oktober 2020
16:30 –
 19:30
Aula, UNION, Nørre Alle 7 2200 København N
Andre begivenheder

SOS Racisme tror på, at kendskab skaber venskab, og det er formålet med udgivelsen af 'Minileksikon 2020 - Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination' . Vi markerer udgivelsen på tirsdag 6. oktober sammen med Union.

SOS Racisme holder Minilex-Release. Vi har siden 1993 udgivet dette gratis, opdaterede minileksikon cirka hvert andet år. De seneste udgaver har været en særlig stor udfordring på grund af de mange ændringer i bl.a. Udlændinge- og Integrationsloven.

Med “paradigmeskiftet” fik folketingsflertallet skrevet ordet INTEGRATION ud af Integrationsloven. Nu skal udlændinge fra ikke-“vestlige” lande, et helt nyt begreb i dansk lovgivning, ikke længere integreres - de skal ud, hvis det er muligt - eller forhindres i at komme ind.

Flygtninge får deres sag gennemgået med jævne mellemrum for at se, om de kan sendes “hjem”, også til lande med krig og konflikt. Selv kvoteflygtninge, som FN har udvalgt til varig genbosættelse, får midlertidig opholdstilladelse. Og danske statsborgere med udenlandsk baggrund skal ved hver samtale i jobcentret gøres opmærksom på, at de jo har mulighed for at blive repatrieret i deres gamle land - også selv om de har dansk ægtefælle og danske børn. Hvis man vil have permanent opholdstilladelse, er uddannelse er ikke længere en mulighed, nu tæller kun job, og børn tæller heller ikke, før de er 7 år, og derefter mindst muligt osv.

Alt dette fremgår af SOS Racismes nye Minileksikon 2020, der udkommer officielt på tirsdag 6. Oktober.

MUNDBIND anbefales!

PROGRAM:

  • Velkomst ved SOS Racisme Danmarks næstformand Rahwa Mokenen
  • Udvalgte opslag fra minilex oplæses af Henriette Mentzel og Steen Eriksen
  • Landsformand Jette Møller fortæller om det diskriminerende begreb ikke-“vestlig” og om “paradigmeskidtet”, Dansk Folkepartis våde drøm, der blev til virkelighed.
  • Udrejsehelvedet Danmark - om Udrejsecentrene og Ellebæk-fængslet: Anne Nielsen, Københavnsafdelingens repræsentant i Landsrådet, fortæller om de vanvittige straffe, som Danmark udsætter ikke-kriminelle for, de såkaldte “motiverende tiltag”.
  • Spørgsmål og debat om bl.a., hvordan vi kan fremme befolkningens viden om integration og diskrimination.

Minilex kan fås gratis også som klassesæt, men findes også her på hjemmesiden, hvor det som noget nyt har søgefunktion og vil blive opdateret løbende:
https://sosracisme.dk/minileksikon-2020/

Alle er velkomne, men hvis Aula er fyldt i henhold til Corona-reglerne, kan der desværre ikke komme flere ind. Til gengæld får folk, der evt. møder op forgæves, selvfølgelig et gratis eksemplar af Minileksikon 2020 - Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018