Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Release af Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination

SOS Racisme tror på, at kendskab skaber venskab, og det er formålet med udgivelsen af ‘Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination‘ . Vi markerer udgivelsen på tirsdag 6. oktober sammen med Union.

SOS Racisme holder Minilex-Release. Vi har siden 1993 udgivet dette gratis, opdaterede minileksikon cirka hvert andet år. De seneste udgaver har været en særlig stor udfordring på grund af de mange ændringer i bl.a. Udlændinge- og Integrationsloven.

Med “paradigmeskiftet” fik folketingsflertallet skrevet ordet INTEGRATION ud af Integrationsloven. Nu skal udlændinge fra ikke-“vestlige” lande, et helt nyt begreb i dansk lovgivning, ikke længere integreres – de skal ud, hvis det er muligt – eller forhindres i at komme ind.

Flygtninge får deres sag gennemgået med jævne mellemrum for at se, om de kan sendes “hjem”, også til lande med krig og konflikt. Selv kvoteflygtninge, som FN har udvalgt til varig genbosættelse, får midlertidig opholdstilladelse. Og danske statsborgere med udenlandsk baggrund skal ved hver samtale i jobcentret gøres opmærksom på, at de jo har mulighed for at blive repatrieret i deres gamle land – også selv om de har dansk ægtefælle og danske børn. Hvis man vil have permanent opholdstilladelse, er uddannelse er ikke længere en mulighed, nu tæller kun job, og børn tæller heller ikke, før de er 7 år, og derefter mindst muligt osv.

Alt dette fremgår af SOS Racismes nye Minileksikon 2020, der udkommer officielt på tirsdag 6. Oktober.

MUNDBIND anbefales!

PROGRAM:

  • Velkomst ved SOS Racisme Danmarks næstformand Rahwa Mokenen
  • Udvalgte opslag fra minilex oplæses af Henriette Mentzel og Steen Eriksen
  • Landsformand Jette Møller fortæller om det diskriminerende begreb ikke-“vestlig” og om “paradigmeskidtet”, Dansk Folkepartis våde drøm, der blev til virkelighed.
  • Udrejsehelvedet Danmark – om Udrejsecentrene og Ellebæk-fængslet: Anne Nielsen, Københavnsafdelingens repræsentant i Landsrådet, fortæller om de vanvittige straffe, som Danmark udsætter ikke-kriminelle for, de såkaldte “motiverende tiltag”.
  • Spørgsmål og debat om bl.a., hvordan vi kan fremme befolkningens viden om integration og diskrimination.

Minilex kan fås gratis også som klassesæt, men findes også her på hjemmesiden, hvor det som noget nyt har søgefunktion og vil blive opdateret løbende:
https://sosracisme.dk/minileksikon-2020/

Alle er velkomne, men hvis Aula er fyldt i henhold til Corona-reglerne, kan der desværre ikke komme flere ind. Til gengæld får folk, der evt. møder op forgæves, selvfølgelig et gratis eksemplar af Minileksikon 2020 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.