Minoritetsdanske børn i den (majoritets)danske skole

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Minoritetsdanske børn i den (majoritets)danske skole

UDSOLGT - Livestreames fra SOS Racismes facebook-side og lægges derefter på sosracisme.dk

Nu kommer fortsættelsen af arrangementet "Sort hår og brun hud gør en forskel - også i folkeskolen". Den 3. september kl 18:30 i Fællessalen på Christiansborg fortsætter SOS Racisme i samarbejde med MF Sikandar Siddique temaet strukturel racisme i folkeskolen med fire stærke oplæg fra forskere på netop dette område.
LIVE STREAMES fra SOS Racisme Danmarks facebook-side

Moderator: Yanabah Mompremier Nymark Sankoh

Kl. 18-18:30 Sikkerhedskontrol og Indcheckning på Christiansborg - Kom i god tid!Der vil ikke blive mulighed for rygepause, og efter 19:30 lukkes al adgang til Christiansborg.

Kl. 18:30-19:00 Networking m. Corona-afstand

kl. 19:00-19:10 Velkomst v. MF Sikandar Siddique og formand for SOS Racisme Danmark Jette Møller

kl. 19:10-19:35 Strukturel diskrimination og mikrodiskrimination af børn
Racismeforsker Mira Skadegård: De fleste hverken tænker eller handler racistisk eller diskriminerende bevidst. Alligevel sker det, at de fleste 'kommer til' det på et eller andet tidspunkt. Dette kan være en udfordring for mange, majoriserede såvel som minoriserede. Mira Skadegårds oplæg giver en introduktion til diskrimination med særlig fokus på strukturel og mikro-diskrimination, og hun introducerer en række begreber som kan bidrage til en god dialog om, hvad det vil sige at opleve enten at blive diskrimineret eller at komme til at diskriminere - uden at ville det - i det danske samfund, hvilke udfordringer man evt. møder, og hvordan diskriminationsudfordringer kan tackles.

kl. 19:35-20:00 Minoritetsdanske drenge i skolen - modvilje, blinde vinkler og onde cirkler
Pædagogisk antropolog og forsker Laura Gilliam taler om de udfordringer mange minoritetsdanske drenge står over for i skolen, som dels er formet af institutionel diskrimi-nation, etnicitetsblindhed og læreres negative forvent-ninger, dels af de sociale dynamikker omkring hård maskulinitet og skole-modstand, der over tid er etableret mellem drengene som reaktion på marginalisering. Fokus er på konsekvenserne af racialisering og diskrimi-nation, som vi skal belyse for at forstå den hårdknude, som mange drenge og lærere befinder sig i.

kl. 20:00-20:25 Farvede forventninger - kritisk farvebevidst pædagogik
Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker Laila Colding Lagermann fokuserer på de uligheder, som mange minoritetsdanske børn og unge oplever, og som begrænser deres muligheder i skolen og i livet generelt. Hun taler om vigtigheden af at tale åbent og handlings-orienteret om de farvede forventninger som lærere har, ud fra det, hun betegner som en kritisk farvebevidst pædagogik, og fortæller med afsæt i et elevperspektiv om sin forskning i minoritetsetniske elevers oplevelser af fremmedgørelse og marginalisering i skolen.

kl. 20:25-20:50 Hudfarven som markør for ballade
Sociolog Aydin Soei giver et indblik i drenge i de såkaldte "ghetto"-områder samtidig med, at han gennemgår perspektiverne i Tingbjerg-undersøgelsen, hvor risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i et område på regeringens "ghettoliste" er undersøgt. Aydin diskuterer også, hvordan vi kan bryde tendensen, hvor mange drenge med minoritetsbaggrund bliver mødt med misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere og forældre og børn på andre skoler. Desuden ridser han de alvorlige konsekvenser op ved, at vi i Danmark har den mest opdelte folkeskole i Norden.

Kl. 20:50-21:20 Spørgsmål og debat:
Hvad gør vi for at italesætte og bekæmpe den strukturelle diskrimination i skolen?

Bemærk: Der betales 20 kr. i indgang for en flaske vand fra Snapstinget - Der er ikke mulighed for rygepause, og på grund af Corona holdes der ingen pause.

FAGLIG BAGGRUND:
Mira C. Skadegård:Adjunkt, ph.d. på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, København og arbejder overordnet med, hvordan diskrimination og social forskellighed sættes i spil i forskellige kontekster (læring, hverdags og organisatoriske) Miras PhD afhandling: The Space between: Structural Discrimination in Danish Contexts behandler emnet strukturel diskrimi-nation,dvs. diskrimination indlejret i danske hverdagskontekster.

Laura Gilliam:Lektor, ph.d., i pædagogisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i minoritetsdanske drenge i skolen, ballade, muslimske identiteter, skolens integrationsprojekter, samt minoritets-danske forældres identitets- og skoleerfaringer. Hun er forfatter til bøgerne 'De umulige børn og det ordentlige menneske: identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn', og 'Minoritetsdanske drenge i skolen: modvilje og forskelsbehandling'.
Laila Colding Lagermann:Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker fra Århus Universitet (Ph.d.) . Har forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusions-processer blandt børn/unge i skole og uddannelse, marginalisering blandt minoritetsdanske unge, lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og antiskolekultur blandt elever i skole/uddannelse. Arbejder i dag som selvstændig konsulent og har udgivet en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, bl.a. 'Børn, unge og etnicitet i skolen' (2017) og 'Farvede Forventninger' (2019).

Aydin Soei: Bachelor i journalistik og kandidat i sociologi og medborgerskab fra Syddansk Universitet. Har lavet Tingbjerg-undersøgelsen om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. Har bl.a. arbejdet for Dagbladet Information, DR og Radio24syv. Ansvarlig Presses medstifter og tidl. formand. Har udgivet 'Vrede unge mænd - Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark' (2011), 'Omar - og de andre - Vrede unge mænd og modborgerskab' (2018), 'Fædre - fortællinger om at blive til som far' (2020)..Modtog Nexø-prisen i 2019 for sit forfatter-skab.

Moderator:Yanaba Mompremier Nymark Sankoh er sekretariatsleder i LGBT Asylum og cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser. LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen, og tilbyde et socialt netværk.

Bemærk:Der holdes ingen pauser, og man kan ikke komme ud at ryge. Christiansborg lukkes for adgang kl. 19.30.Billetten skal bekræftes ugen før til sos@sosracisme.dk!

Arrangeret af: MF Sikandar SiddiqueSOS Racisme Danmark
Kontakt: sos@sosracisme.dk

Salg af billetter starter senest lørdag 8. August.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018