Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Minoritetsdanske børn i den (majoritets)danske skole

Minoritetsdanske børn i den (majoritets)danske skole

UDSOLGT – Livestreames fra SOS Racismes facebook-side og lægges derefter på sosracisme.dk

Nu kommer fortsættelsen af arrangementet “Sort hår og brun hud gør en forskel – også i folkeskolen”. Den 3. september kl 18:30 i Fællessalen på Christiansborg fortsætter SOS Racisme i samarbejde med MF Sikandar Siddique temaet strukturel racisme i folkeskolen med fire stærke oplæg fra forskere på netop dette område.
LIVE STREAMES fra SOS Racisme Danmarks facebook-side

Moderator: Yanabah Mompremier Nymark Sankoh

Kl. 18-18:30 Sikkerhedskontrol og Indcheckning på Christiansborg – Kom i god tid!Der vil ikke blive mulighed for rygepause, og efter 19:30 lukkes al adgang til Christiansborg.

Kl. 18:30-19:00 Networking m. Corona-afstand

kl. 19:00-19:10 Velkomst v. MF Sikandar Siddique og formand for SOS Racisme Danmark Jette Møller

kl. 19:10-19:35 Strukturel diskrimination og mikrodiskrimination af børn
Racismeforsker Mira Skadegård: De fleste hverken tænker eller handler racistisk eller diskriminerende bevidst. Alligevel sker det, at de fleste ‘kommer til’ det på et eller andet tidspunkt. Dette kan være en udfordring for mange, majoriserede såvel som minoriserede. Mira Skadegårds oplæg giver en introduktion til diskrimination med særlig fokus på strukturel og mikro-diskrimination, og hun introducerer en række begreber som kan bidrage til en god dialog om, hvad det vil sige at opleve enten at blive diskrimineret eller at komme til at diskriminere – uden at ville det – i det danske samfund, hvilke udfordringer man evt. møder, og hvordan diskriminationsudfordringer kan tackles.

kl. 19:35-20:00 Minoritetsdanske drenge i skolen – modvilje, blinde vinkler og onde cirkler
Pædagogisk antropolog og forsker Laura Gilliam taler om de udfordringer mange minoritetsdanske drenge står over for i skolen, som dels er formet af institutionel diskrimi-nation, etnicitetsblindhed og læreres negative forvent-ninger, dels af de sociale dynamikker omkring hård maskulinitet og skole-modstand, der over tid er etableret mellem drengene som reaktion på marginalisering. Fokus er på konsekvenserne af racialisering og diskrimi-nation, som vi skal belyse for at forstå den hårdknude, som mange drenge og lærere befinder sig i.

kl. 20:00-20:25 Farvede forventninger – kritisk farvebevidst pædagogik
Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker Laila Colding Lagermann fokuserer på de uligheder, som mange minoritetsdanske børn og unge oplever, og som begrænser deres muligheder i skolen og i livet generelt. Hun taler om vigtigheden af at tale åbent og handlings-orienteret om de farvede forventninger som lærere har, ud fra det, hun betegner som en kritisk farvebevidst pædagogik, og fortæller med afsæt i et elevperspektiv om sin forskning i minoritetsetniske elevers oplevelser af fremmedgørelse og marginalisering i skolen.

kl. 20:25-20:50 Hudfarven som markør for ballade
Sociolog Aydin Soei giver et indblik i drenge i de såkaldte “ghetto”-områder samtidig med, at han gennemgår perspektiverne i Tingbjerg-undersøgelsen, hvor risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i et område på regeringens “ghettoliste” er undersøgt. Aydin diskuterer også, hvordan vi kan bryde tendensen, hvor mange drenge med minoritetsbaggrund bliver mødt med misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere og forældre og børn på andre skoler. Desuden ridser han de alvorlige konsekvenser op ved, at vi i Danmark har den mest opdelte folkeskole i Norden.

Kl. 20:50-21:20 Spørgsmål og debat:
Hvad gør vi for at italesætte og bekæmpe den strukturelle diskrimination i skolen?

Bemærk: Der betales 20 kr. i indgang for en flaske vand fra Snapstinget – Der er ikke mulighed for rygepause, og på grund af Corona holdes der ingen pause.

FAGLIG BAGGRUND:
Mira C. Skadegård:Adjunkt, ph.d. på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, København og arbejder overordnet med, hvordan diskrimination og social forskellighed sættes i spil i forskellige kontekster (læring, hverdags og organisatoriske) Miras PhD afhandling: The Space between: Structural Discrimination in Danish Contexts behandler emnet strukturel diskrimi-nation,dvs. diskrimination indlejret i danske hverdagskontekster.

Laura Gilliam:Lektor, ph.d., i pædagogisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i minoritetsdanske drenge i skolen, ballade, muslimske identiteter, skolens integrationsprojekter, samt minoritets-danske forældres identitets- og skoleerfaringer. Hun er forfatter til bøgerne ‘De umulige børn og det ordentlige menneske: identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn’, og ‘Minoritetsdanske drenge i skolen: modvilje og forskelsbehandling’.
Laila Colding Lagermann:Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker fra Århus Universitet (Ph.d.) . Har forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusions-processer blandt børn/unge i skole og uddannelse, marginalisering blandt minoritetsdanske unge, lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og antiskolekultur blandt elever i skole/uddannelse. Arbejder i dag som selvstændig konsulent og har udgivet en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, bl.a. ‘Børn, unge og etnicitet i skolen’ (2017) og ‘Farvede Forventninger’ (2019).

Aydin Soei: Bachelor i journalistik og kandidat i sociologi og medborgerskab fra Syddansk Universitet. Har lavet Tingbjerg-undersøgelsen om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. Har bl.a. arbejdet for Dagbladet Information, DR og Radio24syv. Ansvarlig Presses medstifter og tidl. formand. Har udgivet ‘Vrede unge mænd – Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark’ (2011), ‘Omar – og de andre – Vrede unge mænd og modborgerskab’ (2018), ‘Fædre – fortællinger om at blive til som far’ (2020)..Modtog Nexø-prisen i 2019 for sit forfatter-skab.

Moderator:Yanaba Mompremier Nymark Sankoh er sekretariatsleder i LGBT Asylum og cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser. LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen, og tilbyde et socialt netværk.

Bemærk:Der holdes ingen pauser, og man kan ikke komme ud at ryge. Christiansborg lukkes for adgang kl. 19.30.Billetten skal bekræftes ugen før til sos@sosracisme.dk!

Arrangeret af: MF Sikandar SiddiqueSOS Racisme Danmark
Kontakt: sos@sosracisme.dk

Salg af billetter starter senest lørdag 8. August.