21. maj 2024

12:30

1560 København

Du kan gøre en forskel

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Mellemfolkeligt Samvirke lancerer ny rapport og du er inviteret med!

Adresse:
IDA Conference Kalvebod Brygge 31
1560 København
Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke

Tirsdag den 21. maj offentliggør vi vores rapport ‘Uddannelse eller statsborgerskab?’

Kom med til arrangementet, hvor der vil være paneldebat om de demokratiske problemer, som beskæftigelseskravet skaber.

Tilmeldingslink: Lancering tilmelding 

For mange er studieturen, sabbatår eller studietid uden fuldtidsarbejde en naturlig del af studielivet, men for dem født og opvokset i Danmark uden statsborgerskab er det en udfordring. Deres fremmedpas forhindrer dem i at deltage i studieture og sabbatår, og hvis de vælger uddannelse frem for 3,5 års fuldtidsarbejde, skal de vente årevis på at søge statsborgerskab. 

Det såkaldte beskæftigelseskrav er ikke kun en hindring for den enkelte, men også kritisk for samfundet, der skriger efter faglært arbejdskraft. Samtidig er det et voksende demokratisk problem, at antallet af personer uden dansk statsborgerskab er steget fra 1,9% i 1980 til 10,5% i 2023, hvilket bl.a. skyldes de stramme regler, der kan være i strid med internationale konventioner. 

I den nye rapport ’Uddannelse eller statsborgerskab?’ udpensles de samfundsmæssige og individuelle konsekvenser af den nuværende lovgivning om statsborgerskab og anbefaler, at uddannelse og lønnet praktik bør tælle som beskæftigelse, når man søger om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab. 

Kom med til en spændende lancering med tre lærerige panelrunder:

  • FOA, IDA, Københavns Professionshøjskole og Plejecenter Sølund vil komme nærmere ind på, hvilke konsekvenser har det for samfundet, når borgere er nødsaget til at fravælge uddannelse.
  • Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder og to personlige fortællinger vil uddybe, hvilke konsekvenser lovgivningen har for den enkelte og om Danmark er på kant med konventionerne.
  • Et politikerpanel bestående af adskillige ordførere vil debattere, hvordan lovgivningen kommer i spil eller slår skakmat.

Mellemfolkeligt Samvirke står bag rapporten og dens tre anbefalinger, som på forskellig vis er bakket op af henholdsvis FOA, IDA, DUF, Dansk Flygtningehjælp, DFUNK, Københavns Professionshøjskole, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Fair Statsborgerskab, Os Udenfor og 3F. Se  rapporten her:
https://www.ms.dk/publikationer/uddannelse-eller-statsborgerskab

Vi ser frem til en spændende dag og du er velkommen til at sprede ordet.

Tilmeldingslink: Lancering tilmelding 

Andre events