Medlemsmøde: De syriske flygtninge og verdensbilledet – Danmark fra hygge mod fascisme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
København
11. maj 2021
19:00 –
 20:30
Union, Nørre Allé 7, 2200 København N
Se mere på facebook
Andre begivenheder
Pixabay

Medlemsmøde på Zoom eller i Dynamo på Union:

Oplæg:

  • Danmark krakelerer i verdensbilledet” v/menneskerettighedsaktivist og antropolog Alysia Alexandra, der arbejder med internationale medier og sammen med andre aktivister og eksperter kæmper for flygtninges rettigheder.
  • "Så utåleligt som muligt” - om livet på Udrejsecenter Kærshovedgaard v/Kærshovedgård-aktivist Anemone Samy, medlem af strategigruppen i Facebook-gruppen 'Borgere der IKKE støtter regeringens flygtningepolitik'.
  • Kriminalisering af afviste og udviste flygtninge” om et sygt straffesystem ved udrejsecentrene v/Anne Nielsen, landsrådsmedlem i SOS Racisme.

Syriske flygtninge i Danmark lever i øjeblikket i rædselsslagen uvished. Regeringen synes fast besluttet på at tilbagesende flest mulige til Damaskus-området, hvor der er sket "forbedringer", men stadig langt fra er sikkert. Men med Dansk Folkepartis "paradigmeskift" blev der indført "midlertidighed" overalt og fokus på hjemsendelse fra dag 1 - i strid med Flygtningekonventionen, der kræver "fundamentale, stabile og varige ændringer" i hele oprindelseslandet.

Det idylliske verdensbillede af Danmark krakelerer. Det fortæller Alysia Alexandra om.

Danmark kan ikke tilbagesende syrere, hvis de ikke rejser frivilligt, for Danmark samarbejder ikke med den brutale diktator Assad og har ingen tilbagesendelsesaftale. Derfor vil de syriske flygtninge, som vi fratager opholdstilladelsen, ikke ende i Syrien, men komme til at henslæbe en trøstesløs tilværelse i et udrejsecenter med melde- og opholdspligt. Her får de ingen lommepenge, og de må ikke arbejde eller uddanne sig, kun vente. Og deres liv søges gjort så "utåleligt som muligt". Det fortæller Anemone Samy om.

Og Anne Nielsen afslutter med at fortælle om det ufattelige straffesystem, som man har indført for brud på de forskelige pligter, og som til sidst kan gøre de afviste eller udviste flygtninge til kriminelle.

Skriv under på borgerforslaget: Stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til usikre og farlige forhold

#KunHandlingStopperRacisme

Tilmelding forlænget til senest tirsdag 11. maj kl. 12.00 til sos@sosracisme.dk.

Du må som medlem af SOS Racisme gerne tage en ledsager med, der tilmeldes med separat mailadresse.

Du kan deltage i medlemsmødet, uanset hvor du bor. Hvis du ikke har styr på Zoom, kan du få hjælp fra os. Ring til Jette.

Kontaktperson: Jette Møller, SOS Racisme, tlf. 60633399

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018