Pixabay

Zoommøde: Alle er velkomne! De syriske flygtninge og verdensbilledet – Danmark fra hygge mod fascisme

Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 19: Offentligt Zoommøde om de syriske flygtninge

  • Danmark krakelerer i verdensbilledet” v/menneskerettighedsaktivist og antropolog Alysia Alexandra, der arbejder med internationale medier og sammen med andre aktivister og eksperter kæmper for flygtninges rettigheder.
  • “Så utåleligt som muligt” – om livet på Udrejsecenter Kærshovedgaard v/Kærshovedgård-aktivist Anemone Samy, medlem af strategigruppen i Facebook-gruppen ‘Borgere der IKKE støtter regeringens flygtningepolitik’.
  • Kriminalisering af afviste og udviste flygtninge” om et sygt straffesystem ved udrejsecentrene v/Anne Nielsen, SOS Racisme.

Syriske flygtninge i Danmark lever i øjeblikket i rædselsslagen uvished. Regeringen synes fast besluttet på at tilbagesende flest mulige til Damaskus-området, hvor der er sket “forbedringer”, men stadig langt fra er sikkert. Men med Dansk Folkepartis “paradigmeskift” blev der indført “midlertidighed” overalt og fokus på hjemsendelse fra dag 1 – i strid med Flygtningekonventionen, der kræver “fundamentale, stabile og varige ændringer” i hele oprindelseslandet.

Det idylliske verdensbillede af Danmark krakelerer. Det fortæller Alysia Alexandra om.

Danmark kan ikke tilbagesende syrere, hvis de ikke rejser frivilligt, for Danmark samarbejder ikke med den brutale diktator Assad og har ingen tilbagesendelsesaftale. Derfor vil de syriske flygtninge, som vi fratager opholdstilladelsen, ikke ende i Syrien, men komme til at henslæbe en trøstesløs tilværelse i et udrejsecenter med melde- og opholdspligt. Her får de ingen lommepenge, og de må ikke arbejde eller uddanne sig, kun vente. Og deres liv søges gjort så “utåleligt som muligt”. Det fortæller Anemone Samy om.

Og Anne Nielsen afslutter med at fortælle om det ufattelige straffesystem, som man har indført for brud på de forskelige pligter, og som til sidst kan gøre de afviste eller udviste flygtninge til kriminelle.

Skriv desuden under på borgerforslaget: Stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til usikre og farlige forhold

#KunHandlingStopperRacisme

Tilmelding senest onsdag 16. juni kl. 12.00 til sos@sosracisme.dk.

Mødet er offentligt, men alle skal tilmeldes med separat mailadresse.

Du kan deltage mødet, uanset hvor du bor. Hvis du ikke har styr på Zoom, kan du få hjælp fra os. Ring til Henriette Mentzel på 8144 0431.

Kontaktperson: Henriette Mentzel på 8144 0431.