Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Hvordan kan man på en gang være praktiserende muslim og aktiv demokratisk medborger?

TAREK ZIAD HUSSEIN holder oplæg med titlen:”Hvordan kan man på en gang være praktiserende muslim og aktiv demokratisk medborger?”Tarek Hussein er jurist og stammer fra Vejle. Han er fuldmægtig i Justitsministeriet og har været tidligere været ansat i Institut for Menneskerettigheder. Han er en markant stemme i den danske debat og har udgivet bogen ‘Det sorte skæg – om at være muslim’.

ARRANGØRER:
Integrations-projektgruppen
SOS Racisme
Frivillighuset
Randers Bibliotek
Underværket
og en række enkeltpersoner

Arrangementet er en del af Folkemøde Randers, som i 2020 vil blive gennemført 12.-18. september.
Det eneste, der kan hindre Folkemøde Randers 2020, vil være en ny Corona-bølge og en ny nedlukning af samfundet.Folkemødet vil handle om demokrati i en tid med pandemi og lockdown.Folkemøde Randers 2020 kommer til at byde på en lang række arrangementer om lokaldemokrati og borgerinddragelse – med særlig fokus på udfordringerne for lokaldemokratiet i en tid med pandemi.