Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Generalforsamling i SOS Racisme, København

På mandag den 21. september kl. 19.00, er der generalforsamling i SOS Racisme København.

Generalforsamlingen foregår hos UNION, Nørre Alle 7, 2. sal th., København

Her er dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Forelæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
  1. Ændring af vedtægterne
 6. .Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (se pkt. 5.1.)
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af en revisor
 9. Eventuelt