3. oktober 2023

17:00

Aarhus C

Du kan gøre en forskel

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Foredrag om religionsret og religionspolitik med Niels Valdemar Vinding

Adresse:
Aarhus Universitet, lokale 1324-011 (Tvillingeauditorie),
Aarhus C
Arrangør: Retskritisk Forum

Kom til dette spændende foredrag om religionsret og religionspolitik med Niels Valdemar Vinding, arrangeret af foreningerne SOS Racisme, Retspolitisk Forening og Retskritisk Forum. Efter arrangementet vil der være fælles aftensmad. HUSK at tilmelde dig arrangementet, så vi kan bestille nok mad (se link nedenfor). 

Niels Valdemar Vinding skriver følgende: ”I det 21. århundrede har vi i Danmark set et omfattende religionsretligt lovgivningsprogram, som har udfoldet sig siden 11. september 2001, med karikaturkrisen 2005-06, med ’imam-pakken’ fra 2016, med Trossamfundsloven 2018, og senest har regeringen foreslået at straffe utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.

Dette foredrag forsøger i store linjer og med velvalgte eksempler at give et overblik over det ’nye’ retspolitiske område, som med rette må kaldes religionsret og religionspolitik. 

På den ene side vokser lovgivningen ud af en politisk vilje til at begrænse religion, især islam. Med folketing, regering og til dels domstolene, har vi set den politiske vilje blive juridisk realitet, som har mødt stor retspolitisk og international kritik. En kritik, som retter sig mod lovgivningens hensigtsmæssighed, virkning, omkostninger og saglighed, samt udfordringer med Danmarks internationale forpligtelser.  

På den anden side er der i Danmark stadig en række klare (og uklare) religions- og retssociologiske problemstillinger, som forbliver uløst til trods for de mange eksempler på indgreb, der ellers skulle have virket, jf. det samlede religionsretlige lovgivningsprogram. Her er langt fra tale om en udtømmende liste, men udfordringerne, som topper, er trossamfundenes økonomi, organisering og demokrati, religiøse råd og domstole, krænkelser, had, religiøs tvang og meget mere. Mange faktorer spiller sammen for at forklare, hvorfor der stadig er problemer. Manglende viden og forskning, politisk ’symptombehandling’, signallovgivning, og den dominans, som muslimer som valgtema har haft i mange valg, gør at situationen ikke rigtig er blevet bedre.   

Derfor sigter foredraget mod at skitsere nogle elementer i en mere formålsorienteret religionspolitik, som sammen med forskning og deltagelse af trossamfundene, kunne tage livtag med udfordringerne i det danske religionslandskab.” 

Niels Valdemar Vinding er lektor i Islamiske Studier og Ret og Religion på det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Niels forsker i forholdet mellem islam, stat og kirke, og har bl.a. skrevet ”Annotated Legal Documents on Islam in Denmark” (Brill Forlag, 2020), og ”Sharia og Samfund. Islamisk Ret, Etik og Praksis i Danmark” (Forlaget Samfundslitteratur, 2020).

Arrangementet afholdes i lokale 1324-011 (Tvillingeauditorie), hvorefter der serveres sandwich og sodavand i Forhistorisk Kantine i bygning 1322.

Tilmelding foregår gennem dette link https://billetto.dk/e/religionsfrihed-religionsret-og-religionspolitik-med-niels-valdemar-vinding-billetter-873957  

BEMÆRK! Det kræver tilmelding for at kunne deltage i den efterfølgende forplejning. 

Andre events