FN’s dag mod racisme: Stå sammen mod racisme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
FN's internationale dag til afskaffelse af racisme

SOS Racisme deltager i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations markering af internationale FN dag mod racisme sammen med en lang række andre organisationer (Se facebook).

Aarhus, inkl SOS Racisme Randers:
https://fb.me/e/1T81gF6fY
Odense:
https://fb.me/e/4UOzYriBy

København:
Nedenfor er det foreløbige program. Se opdatering på FACEBOOK:

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination markerer FN dag mod racisme i samarbejde med en lang række organisationer. Vi er utrolig glade for, at så mange organisationer bakker op om denne event.
Vi opfordrer alle til at holde afstand og bære mundbind. Der vil være et team af folk i gule veste, som har sprit og ekstra mundbind.
Hvis du er det mindste i tvivl om det er sikkert for dig at deltage, så bliv hjemme.
Eventet livestreames her:
https://fb.me/e/2bvdBL1zE

Program (forbehold for ændringer)

* Velkomst v. FmRD,Cph forperson Alexander Lassithiotakis og Konferencier Ellie Jokar

* Abdel Rahman Mustafa - Nok er Nok – Stop fremmedfjendsk retorik

* Kirsten Kock – foreningen Fair Statsborgerskab

Musik fra The Real Ester

*Nevien Alrahal - pva. herboende syrere, som trues med at få inddraget opholdstilladelse

* Jette Møller - SOS Racisme, kampagnen #kunhandlingstopperracisme

Musik fra Villaindulu

*Hilsner fra Odense og Aarhus og WorldAgainstRacism/FmRD

*Knud Vilby - forfatter og aktivist

*Aya Jilani - afvist asylansøger fra hjemrejsecenter Avnstrup

Musik fra Black Minded Rose

*Bwalya Sørensen - Black Lives Matter

*Fatma Tounsi - Almen ModstandMusik fra Raske Penge

Vi ønsker, at vi skal stå sammen denne dag mod de racistiske konsekvenser af racistisk praksis og lovgivning, gerne med hver vores mærkesager:

Vores fælles kamp mod racisme og for

- at få børn ud af Morialejren

- at afskaffe "ghettolovene"

- at lukke flygtningefængslerne i Danmark og tilbyde flygtninge mulighed for et liv i Danmark

- at stoppe udskamning af muslimer

- at få børn hjem fra Al-Hol og Al-Roj lejrene

- at have lov at være sammen med dem, vi elsker i Danmark

- at vores børn undervises om og i mangfoldighed

- at vores arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner aktivt bekæmper racisme

- at diskrimination identificeres, italesættes og afmonteres i nutid men også historisk

- at den yderste højrefløj, som skaber splid og mistro mellem mennesker, stoppes

Se medarrangørerneFacebook

Se også søndag 21. marts 2021 ONLINE: FN's internationale dag mod racisme: MEDMENNESKELIGHED

Udtalelse fra #WorldAgainstRacism:

underskrevet af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination i Danmark. Stå sammen mod alle former for racisme, islamofobi og antisemitisme - stå sammen mod den yderste højrefløj.Igen i år vil vi stå sammen om en global protest lørdag den 20. marts 2021 i forbindelse med FN´s internationale dag mod racisme og diskrimination. På tværs af grænser i mange lande bliver der organiseret #WorldAgainstRacism  aktioner mod alle former for racisme, islamofobi og antisemitisme, mod at gøre flygtninge, migranter og romaer til syndebukke, og i solidaritet med #BlackLivesMatter bevægelsen.

Antiracister vil fremhæve nødvendigheden af at stå sammen og ikke lade sig lade sig splitte. Vi understreger, at vi må stå sammen for at udfordre mainstream racismen, og truslen fra yderste højrefløj og fascismen.Covid19 pandemien, hvor regeringer i mange lande ikke har formået at beskytte deres befolkninger ordentligt, med truende økonomiske krise og voksende arbejdsløshed til følge, har skabt en situation, hvor de mest afskyelige former for racisme kan trives.

I mange lande er det kendetegnende, at Covid19 rammer de etniske minoriteter uforholdsmæssigt voldsomt, hvilket ses i det uforholdsmæssigt store antal og døde. Flygtningelejre er også i fare for at blive dødsfælder pga. Covid19.

Samtidig har #BlackLivesMatter bevægelsen afsløret den institutionaliserede racismes dybe fundament i samfundet og antændt en global anti-racistisk bevægelse som modsvar. Vi har set den største antiracistiske bevægelse nogensinde omfatte hele verden og medvirke til at Trump tabte præsidentvalget i USA.I nogle lande forsøger den yderste højrefløj og fascister at “fiske i rørt vande” gennem Covid19 benægternes mobiliseringer. Konspirationsteorier gøder jorden for antisemitiske og racistiske fordomme.

Som vi har set i Grækenland, hvor den antiracistiske og antifascistiske bevægelse har sikret det fascistiske Gylden Daggrys sammenbrud og i Østrig, hvor det det fascistiske FPÖ er gået stærkt tilbage, er nøglen til at stoppe den yderste højrefløj og fascismen, at organisere brede samlende kampagner og bevægelser, som kan afsløre, bekæmpe og nedkæmpe racismen, fascismen og den yderste højrefløj.Den 20. marts 2021, mobiliserer vi på tværs af grænser for at sikre flest mulige (covid19 sikre) demonstrationer og protestaktioner, som viser vores sammenhold og udvikler og udbygger den antiracistiske bevægelse, der er afgørende for at sikre, at vi kan stå op imod alle former for racisme, islamofobi og antisemitiske og modgå truslen fra det yderste højre og fascismen.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018