Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ekstraordinært landsmøde 2021 8. maj

Vi har måttet udskyde
Ekstraordinært landsmøde i SOS Racisme
Til Lørdag 8. Maj 2021 kl. 11.00-?
Alle SOS Racismes medlemmer er velkomne, men man kan kun stille op til tillidsposter, hvis man har været medlem i mindst 6 mdr.

SOS Racismes vedtægter


Motiveret dagsorden:
– Landsformanden træder tilbage fra formandsposten, der er blevet for omfattende og konfliktfyldt. Hun ønsker at koncentrere sig om sine kompetenceområder og opstiller som menigt medlem af landsrådet.
– En arbejdsgruppe under landsrådet udformer et eller flere forslag til ny struktur.
*Dagsorden:
Punkt 8 og 9 er er opdateret i forhold til de nyeste vedtægter
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Indkomne forslag
  1. Ændringsforslag til
   1. §2 stk. 2 pkt. 6
    kontakt mellem indvandrere, flygtninge og danskere ændres til forståelse mellem minoriserede og majoriserede danskere (eller forståelse mellem minoriteter og majoritet).
   2. §2 stk. 2 pkt. 8 danskere, indvandrere og flygtninge til aktivt at modarbejde racisme ændres til minoriserede og majoriserede danskere til sammen at modarbejde racisme aktivt.
  2. I §5 stk. 4
   ændres dagsorden til forretningsorden.
  3. I §6 stk 2
   tilføjes Landsrådet kan beslutte at tilføje andre, der også tegner foreningen sammen med enten kasserer eller formand. 
  4. I §4 stk. 3 litra k
   Næstformand ændres til talsperson.
  5. Forslag til nye vedtægter for SOS Racisme Danmark 2021 (jf. tilsendt dokument af samme navn)
 5. Valg af landsformand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer –
  Steen Eriksen modtager genvalg
 8. Valg af 2-4 medlemmer af landsrådet (jf. SOS Racismes vedtægter 2020) –
  John Ukpo og Anne Nielsen genopstiller
 9. Valg af 1-2 suppleant(er) til landsrådet (jf. SOS Racismes vedtægter 2020) –
 10. Valg af repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder + suppleant
 11. Eventuelt

Som repræsentant for SOS Racisme København er Kaloua Digbeu-Larsen udpeget til landsrådet,
og for SOS Racisme Randers er Birgitte Olesen udpeget.

Mødet vil delvist blive afholdt via zoom, og medlemmer kan få teknisk hjælp. Der er tilmeldingsfrist senest torsdag 6. Maj 2021.
Forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag skulle mailes til sos@sosracisme.dk eller skulle ligge i vores postkasse på Nørre Alle 7, 2200 Kbh. N senest fredag 9. april 2021 kl. 11.00

Arbejdsgruppens forslag til ny struktur er bearbejdet og udmøntet i Forslag til nye vedtægter for SOS Racisme Danmark 2021, der tilsendes tilmeldte til landsmødet i en mail.
Landsrådet