DEMONSTRATION: Vi siger fra overfor racistisk politik og retorik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Danmark er trygt - DU gør os utrygge Mette!

Lad os stå sammen og sige fra overfor regeringens “trygheds” initiativer og racistiske retorik. Vi ønsker et samfund, hvor vi behandler minoriteter som ligeværdige medlemmer i samfundet. Vi siger fra overfor den hadefulde måde regeringen taler om unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund. Det gør os utrygge.- Vi siger fra overfor hadefuld og polariserende retorik.- Vi siger fra overfor racialisering af unge mennesker. Dynejakker gør os ikke utrygge. Guldhalskæder gør os ikke utrygge.

Du gør os utrygge, Mette. De drenge, du kalder “indvandrere”, er også danskere, og de skal have samme rettigheder og muligheder som alle andre.

Vi mødes kl 14.00 på Christiansborg Slotsplads

Arrangører er: Unge aktivister og frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med: CEDAR, Almen Modstand, Afro Danish Collective, Fællesinitiativet mod racisme, SOS racisme og Nok er Nok.

Husk mundbind, husk at holde afstand
.-------------------------------------------------------------
INDSLAG- Aydin Soei (sociolog, journalist og forfatter)
- Sikandar Siddique (MF, politisk leder i Frie Grønne)
- Ibrahim El-Hassan (aktivist fra Almen Modstand)
- Chief (rapper)
- Charlotte Mwakitalu (digter)
- Khaterah Parwani (debattør og talskvinde for Exitcirklen)
- Abdel Rahman Mustafa (stifter af Nok er Nok)
-------------------------------------------------------------
BAGGRUND
Under sin tale ved folketingets åbning d. 6 oktober brugte Mette Frederiksen en del af tiden på at snakke om tryghed og frihed. Unge mænd med ikke-vestlig baggrund blev udråbt som ”dem”, der skaber utryghed for ”os”. To dage efter præsenterede regeringen så en række initiativer under overskriften “Tryghed for alle danskere”. Initiativerne skal slå hårdt ned på det, regeringen kalder ”utryghedsskabende adfærd”. De vil give politiet mulighed for at lave opholdsforbud, der hvor de unge mænd befinder sig. De vil give dem høje bøder eller tage deres ”dynejakker, guldhalskæder og mobiltelefoner” fra dem, hvis de ikke kan betale bøden. Hvis man bryder opholdsforbuddet igen, risikerer man 30 dages fængsel.

Det kommer efter en sommer, hvor Mette Frederiksen har omtalt ”indvandrerdrenge” som nogen, der skaber utryghed i S-tog. Det kommer efter en sommer, hvor Mette Frederiksen og socialdemokratiet flere gange har udråbt personer med ikke-vestlig baggrund som synderne, når smittetallene for corona har været stigende. De nye “trygheds”-initiativer er altså bare seneste skud på stammen af racialiserende og stigmatiserende sprogbrug fra regeringens side.
-------------------
KRITIK
Jurist og professor emerita Eva Smith, om de retslige problemer ved tryghedsinitiativerne (Politiken)
https://politiken.dk/.../Regeringens-forslag-om...

Jurist og advokat Morten Bjerregaard, om hvordan forslagene er på kant med grundloven (Politiken)
https://politiken.dk/.../Hvem-skal-beskytte-os-mod-Mette...

Et generelt forbud mod at hænge ud er drastisk og på kollisionskurs med konventioner og retssikkerhed, mener juraeksperter (Politiken)
https://politiken.dk/.../%C2%BBSv%C3%A6rt-at-se...

Aydin Soeis facebookopslag d. 8 oktober:
https://www.facebook.com/aydin.soei/posts/10220967747337728

Kommunernes Landsforening: dynejakke-stigmatisering skaber ikke tryghed (Arbejderen)
https://arbejderen.dk/.../kommuner-dynejakke...
-------------------
KILDER

Regeringen: Tryghed for alle danskere, 8. oktober 2020
https://www.justitsministeriet.dk/.../Publikation-Tryghed...

Statsministerens tale ved folketingets åbning, 6. oktober 2020
https://www.stm.dk/.../statsminister-mette-frederiksens.../

Tryghedsundersøgelse, Københavns Kommune:
https://www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen

Tryghed og trivsel i de udsatte boligområder, Vive 2019
https://www.vive.dk/.../tryghed-og-trivsel-i-udsatte.../

Det Kriminalpræventive Råd: Kriminalitet og etniske minoriteter, 2019
https://dkr.dk/.../kriminalitet-og-etniske-minoriteter...

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018