Demonstration: Pushbacks og dæmonisering – ikke i vores navn

Lige nu bliver mænd, kvinder og børn brutalt skubbet frem og tilbage mellem myndighederne i Polen og Belarus. Flere og flere efterlades til fryse- og sultedød i sump- og skovområder, imens polsk militær forhindrer journalister og nødhjælp i at komme ind i området. I Nordfrankrig samler tusindvis af mennesker sig i usle lejre, som hele tiden ryddes af politiet. Derfra forsøger de at krydse den engelske kanal i små både. Disse push-backs sker overalt ved EU´s ydre grænser. F.eks. ved den græsk/tyrkiske grænse og ved den bosnisk/kroatiske grænse.

Grænserne er lukkede og flygtninge har ikke længere nogen legale måder at søge asyl på. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og international lovgivning er klar: Det er ulovligt at tilbagesende personer, der krydser en grænse irregulært, uden en individuel vurdering af deres forhold. Når danske politikere og medier og EU´s støtter Polen, er det med til at isolere spørgsmålet om rettigheder for folk på flugt, så det er afskåret fra andre rettighedsudviklinger i Polen. Men disse udviklinger er i virkeligheden nært forbundne, og er en del af den samme fundamentale underminering af rettigheder for kvinder, intellektuelle og minoriteter i polsk politik.
Den manglende anerkendelse af dette er med til, at både EU og dansk politik over for Polen fremstår handlingslammet og selvmodsigende. En række, NGO´ere, heriblandt SOS Racisme Danmark, netværk og foreninger indkalder til protestdemonstration på Blågårds Plads i København, lørdag den 11.12. kl. 14. Du kan glæde dig til at høre: Dr. Martin Lemberg-Pedersen,
Head of Policy and Society, Amnesty International Denmark, Manilla Ghafuri, forperson for Rapolitics med afghanske rødder. Tim Whyte, Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, Chief fra Rapolitics og Lene Junker fra Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Andre begivenheder