Demonstration Familiesammenføring efter EU-reglerne i Danmark

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

SOS Racisme er medarrangør af denne demonstration på Christiansborg slotsplads. Tirsdag den 29. september 2020 fra kl. 17.00 til 20.00

Vores landsrådsforkvinde Jette Møller et en af talerne ved demonstrationen.

Danmark udviser små danske børns forældre og vi hører meget lidt om det. Kom med til demo på Chr. Borg Slotsplads d. 29. September kl. 17 og lad os sammen kræve HUMANE familiesammenføringsregler i Danmark. Ret til kærlighed og familieliv på tværs af nationalitet nu!!!

❤️RET TIL FAMILIELIV PÅ TVÆRS AF GRÆNSER
❤️STOP ADSKILLELSEN AF DANSK-INTERNATIONALE PAR
❤️STOP UDVISNINGERNE AF VORES ELSKEDE
❤️VORES BØRN HAR OGSÅ RET TIL FORÆLDRE
❤️AFSKAF 24-ÅRSREGLEN, BOLIG-KRAV & SPROG-KRAV
❤️AFSKAF BANKGARANTIEN & DYRE ANSØGNINGSGEBYRER
❤️INDFØR FAMILIESAMMENFØRING EFTER EU-REGLERNE!TALERE:

Talere:

Rosa Lund (Enhedslisten),
Andreas Steenberg (Radikale Venstre),
Sikandar Siddique (Frie Grønne),
Jette Møller (SOS Racisme),
Kim Pedersen Nyberg (Ægteskab Uden Grænser),
Signe Kibuuka Hermann (De Usynlige Danskere),
Jens Kloster (Familiesammenføring i Sverige for danskere)

MUSIK:
Per Vers,
Al Agami,
Trypical Cumbia,
Sofie Schelde,
Real Ester,
He is Tall

Konferencier: Tanja Bjørn Zabell

16.50: Trypical Cumbia varmer op
17.05: Velkomst ved Marie og Katrine
17.10: Trypical Cumbia
17.15: Torsten Gejl (Alternativet)
17.20: Sikandar Siddique (Frie Grønne)
17.25: Rosa Lund (Enhedslisten)
17.35: Sofie Schelde (Integrationsvisen)
17.45: Andreas Steenberg (Radikale Venstre)
18.00: He is Tall
18.10: Kim Pedersen Nyberg (Ægteskab uden Grænser)
18.20: Signe Hermann (De Usynlige Danskere)
18.30: Real Ester
18.40: Jens Kloster (Familiesammenført i Sverige)
18.50: Jette Møller (SOS Racisme)
19.00: Al Agami
19.15: Per Vers

Danske politikere strammer hvert år reglerne for familiesammenføringer og det ønsker vi at STOPPE. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan leve med sin familie i Danmark, blot fordi man har forelsket sig i en borger udenfor EU.Aktuelt er Danmark og Irland de eneste medlemslande i EU, der følger egne regler for familiesammenføring. En konsekvens heraf er, at mere end 1000 dansk-internationale familier hvert år adskilles efter danske regler. Der er 15 krav til par, der ønsker familiesammenføring i Danmark, bla. krav om uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber, boligkrav og krav om selvforsørgelse til den herboende part. https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ansøge/Familie/Familiesammenføring/Ægtefælle-eller-fast-samlever

Dansk-internationale familier med børn kan kun afvige fra et eller flere krav ved 2 tilfælde. Enten hvis parrets fællesbarn/børn har selvstændig tilknytning til Danmark, hvilket først opnås, når barnet/børnene har været i Danmark i 7 år og gået i danske institutioner, eller hvis der er særbørn i familien, dvs. børn som den ene part har fået med en tidligere partner. Det betyder altså, at familier med fællesbørn under 7 år kan afvises, selv hvis den ene forælder er dansk statsborger, hvis ikke de opfylder alle kravene, på trods af, at Danmark er et land der burde værne om barnets tarv og vores statsminister kalder sig for Børnenes Statsminister.EU-reglerne for familiesammenføring er mere simple, og af den årsag vælger mange dansk-internationale par og familier at bosætte sig i et andet EU-land for at opnå familiesammenføring og derefter flytte tilbage til Danmark. Alle EU-borgere har nemlig ret til fri bevægelighed, og det gælder også for deres familier. Derfor må flere end 1.000 danskere forlade Danmark med deres familier hvert år for at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne – hvilket man kan få også i Danmark efter at have opholdt sig mere end tre måneder i et andet EU-land. Men kan det virkelig være rigtigt at dansk-internationale par skal fordrives fra landet i halve og hele år før de kan få lov at bo i Danmark sammen? Efter EU-reglerne er der ingen bankgaranti på 104.000 kr. som ved de danske regler, ingen hårde krav om tilknytning, ingen krav til ansøgernes sprog- og bolig og ingen dyre ansøgningsgebyrer. Der er kortere ventetider på behandlingen af ansøgninger, og den udenlandske ægtefælle får automatisk permanent ophold efter fem år (mens det efter de danske regler er blevet meget svært for vores ægtefæller at få permanent ophold).Den 29. September 2020 afholdes der konference om familiesammenføring for danskere på Christiansborg. I den forbindelse demonstrerer vi imod de aktuelle regler for familiesammenføring i Danmark og for at Danmark istedet følger EU-reglerne for familiesammenføring efter EU-reglerne.Vi ønsker at sprede at sprede dette budskab, og at råbe politikerne op omkring familiesammenføring og adskillelse af familier med og uden børn. Dette sker ved en fredelig demonstration foran Christiansborg tirsdag den 29. september fra kl. 17-20 efter høringen.OBS! Vi anbefaler ALLE at bære mundbind, medbringe og bruge håndsprit og holde afstand på 1 meter til hinanden. Demonstrationen er varslet/anmeldt til politiet.

ALLE ER VELKOMNE ❤


Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018