Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Demokrati og menneskerettigheder for etniske minoriteter

Her kan du se oplægsholdernes PowerPoints samtidig med at du ser videoer fra SOS Racismes konference 13. januar 2020

Videoerne fra konferencen kan ses her.

1. Velkomst ved Sikandar Siddique, MF, vært og udlændinge-, integrations- og indfødsretsordfører for Alternativet, og Jette Møller, landsformand for SOS Racisme.

Menneskerettigheder generelt og fratagelse af statsborgerskab:

2. Advokat Niels-Erik Hansen: Overblik: Menneskerettighederne for etniske minoriteter og udlændinge i Danmark

3. Professor Eva Smith: Administrativ fratagelse af dansk indfødsret fra ”fremmedkrigere” og deres børn

4. Hawar Azizi, afvist statsløs FN-flygtning: Om mig selv og min families historie. Kijoli Sofie Funder Yurary, akademisk medarbejder i LGBT Asylum, læser Hawars tekst op.

Powerpoint som pfd

Demokrati og statsborgerskab:

5. Rapper Al Agami, statsløs FN-flygtning: Statsløs og uden for demokratiet.

6. Amila Ibrisagic, gymnasieelev: Andenrangsborger: Født og opvokset i Danmark med dansk som modersmål, men behandles som udlænding.

6.1 pdf fil med Powerpoints
Anne Nielsen, SOS Racisme: Power points: Knapt 10% af den voksne befolkning i Danmark har ikke dansk statsborgerskab.

7. Postdoc. Kristian Kriegbaum Jensen: Hvad er rimelige krav til statsborgerskab i et demokratisk perspektiv?

“Ghetto” pakken

8. Walid Zaabalawi, beboer, Vollsmose, aktiv i Almen Modstand: ”Ghetto”pakkens konsekvenser for beboerne

9. Advokat Eddie Khawaja: “Ghetto”pakken: Hvad indebærer den fra et juridisk perspektiv?

Powerpoints som pdf

Paradigmeskiftet

10. Afdelingschef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, Asyl og Repatriering: Paradigmeskiftet: Fokus flyttet fra integration til hjemsendelse.

Powerpoints som pdf

11. Leo Nasser talsperson i LGBT Asylum Midlertidighedens konsekvenser for LGBT+ personer

12. Mohamad Alnabhan, studerende: At uddanne sig eller arbejde med risiko for at blive sendt tilbage

13. Direktør Natasha Al-Hariri, DFUNK: Hvordan påvirker paradigmeskiftet og andre stramninger de unge?

Udvisning og udsendelse

15. Indledning ved Anne Nielsen, SOS Racisme og Niels Simonsen

Powerpoints som pdf

16. Daniel Christiansen og Kaveh Hodaei, afviste asylansøgere på Kærshovedgård Oplæg om situationen som afvist asylansøger i et udrejsecenter

Powerpoints som pdf

17. Advokat Tyge Trier, ekspert i Menneskeret: Udvisning og udsendelse til lande i krig, hvornår er det i strid med menneskeretten?

Powerpoints som pdf