Camps close the camps

Programmet byder på beboernes egne beretninger, oplæg, taler, lyrik, musik, fællessang, kurdisk kædedans, skilte-workshop m.m.

FORELØBIGT PROGRAM:
– Velkomst
– Fællessang – Saeed Khanghah spiller
for til Gnags´ Danmarkssang
– Om baggrunden for udrejsecentre v.
Julia Suárez Krabbe, medforfatter til
rapporten Stop killing us slowly
– Om at bo på Kærshovedgård v. tidl.
beboer Asad Daniari
– Om at bo på Kærshovedgård v.
nuværende beboer

Taler ved:
– Syrisk flytning
– Stine Isaksen, byrådsmedlem for
Alternativet i Viborg Byråd
– Birthe Ovesen, Racismefri By – Aarhus
for Mangfoldighed
– Repræsentant fra Mellemfolkeligt
Samvirke Aarhus

Lyrik:
Safina Skytte Østerby

Musik:
– Hanifi – kurdisk musiker
– Saeed Khanghah – dansk iransk musiker
– Morten og Maria
– Kurdisk kædedans

Der er mulighed for at få/købe sandwich, sodavand, kaffe, the og kage.

FORMÅLET med arrangementet er at sætte fokus på den inhumane flygtninge- og udlændingepolitik i Danmark, herunder de dybt nedbrydende og kritisable vilkår, som vores medmennesker lever under i landets udrejsecentre.

Vi finder det umenneskeligt, at afviste asylansøgere anbringes i udrejsecentre på ubestemt tid og uden rettigheder!

Derfor markerer vi FN´s Internationale Flygtningedag med en PROTEST-CAMP på P pladsen ved Kærshovedgård søndag d. 19. juni kl. 13.00-16.00.

Vi er godt klar over, at Kærshovedgård ligger langt ude på landet, men alligevel ønsker vi at lave markeringen her for at vise alle tvangsanbragte på Kærshovedgård, at de ikke er glemt. Desuden håber vi at kunne inddrage flest mulige beboere i arrangementet f.eks. ved at de får mulighed for at fortælle om deres liv og drømme, synge og spille eller noget helt tredje, og lige nu er programmet under udarbejdelse.

TAG MED BUS FRA AARHUS:
Hvis du gerne vil deltage d. 19/6 kan du allerede nu tilmelde dig en plads i bussen til Kærshovedgaard, som har afgang fra Musikhuset i Aarhus kl. 11.00 og hjemkomst i Aarhus ca. Kl. 17.30.
Send en besked til os med navn og mobilnr., og betal 100,- til mobil pay 30258692.

Arrangører:
Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed
Mellemfolkeligt Samvirke i Aarhus

Anbefalere:
-Lysfest for Humanisme
-Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination
-SOS Racisme
-Aarhus for Solidaritet
-Integrationsrådet i Aarhus,
-Komiteen for Udlændinges
Retssikkerhed
-ENAR.DK,
-Alternativet Aarhus
-IS Aarhus

“We consider it inhumane that rejected asylum seekers are placed in deportation camps with no rights for an indefinite period of time.

For that reason we will protest on the UN’s international refugee day at the parking lot of Kaershovedgaard sunday June 19th.

The purpose of the event is to put focus on the inhumane refugee and immigrant policies of Denmark, which include the destructive and highly critizable circumstances that our fellow human beings are put under at the deportation camps.

We know that Kaershovedgaard is far out in the countryside, but we want the demonstration to show the residents that they are not alone. Also we hope to include as many of the residents as possible in the event to share about their lives and dreams, sing, play music or something else. The program is a working proces.

Join our bus from Aarhus:

If you want to participate the 19/6 you can now sign up for at spot in our bus to Kaershovedgaard, which leave from Musikhuset in Aarhus 11.00 AM and returns to Aarhus around 5.30 PM.Â

Just send a message with your name and phone number to 30258692 and MobilePay 100DKK.

Organiser:

Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed

Supporters:

– Lysfest for Humanisme
– Mellemfolkeligt Samvirke i Aarhus
– Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination
– SOS Racisme
– Aarhus for Solidaritet”

Andre begivenheder